Šta je eLikvidatura?

eLikvidatura je sistem za elektronsku obradu faktura i upravljanje finansijskom i ostalom ulaznom dokumentacijom od trenutka prijema do trenutka plaćanja.

Ukoliko imate veliki obim ulazne dokumentacije ili se vaša firma sastoji od više fizički udaljenih lokacija na kojima se vrši prijem dokumentacije za robu i usluge, onda je eLikvidatura rešenje napravljeno za vas.

Koliko često vam se dešava da zagubite fakturu dobavljača?

Koliko vremena trošite na zavođenje ulaznih faktura, upis u evidenciju Knjige ulaznih faktura i pronalaženje faktura po kojima ste izvršili knjiženje?

Da li znate da kažete vašim dobavljačima koji sektor trenutno odobrava njihovu fakturu, dokle je to stiglo i ko je tačno odobrio fakturu?

Koliko često ste greškom platili dva puta po istom dokumentu ili je blagajna uplatila na pogrešan žiro račun zbog nedostupnosti fakture?

Da li fakture vaših dobavljača šaljete fizički sa lokacije prijema na druge lokacije gde se vrši njihovo odobravanje?

Jedno mesto za sve fakture

Sva finansijska i poslovna ulazna dokumentacija, među kojima su fakture za robu i fakture za rashode, se nalazi na jednom mestu i lako se pretražuje – ništa se ne može izgubiti ili zaturiti.

Standardizovan način obrade za sve tačke prijema dokumentacije

Bez obzira na to na koliko različitih lokacija se vrši prijem faktura i koliko su one udaljene, unos i obrada će biti uvek izvršeni po vašoj proceduri uz maksimalnu efikasnost, jer se čovek fokusira na suštinu (kontrolu dokumenata), dok računar brine o formi (rutiranju dokumenata i administrativnim poslovima).

Veza sa postojećim ERP sistemom

Fakture dobavljača možete lako povezati sa vašim već postojećim dokumentima, kao što su narudžbenice u poslovnom softveru – brzo i lako možete uporediti dogovoreno i poručeno sa onim što je isporučeno, povezati vrstu, mesto i nosioca troška za svaku ulaznu fakturu i pripremiti je za knjiženje.

Kontrola nad procesom obrade

U svakom trenutku vam je poznat status svakog dokumenta koji ste uneli, kod koga od zaposlenih je na obradi i koliko dugo.

Moja pošta

Sva primljena pošta u papirnom obliku se skenira i čuva u sandučetu primaoca kome putem e-mail poruke stiže obaveštenje o pristigloj novoj pošti.

Ukoliko želite da vidite kako izgleda eLikvidatura i da saznate više o njenoj primeni popunite online formular ili nam pišite na informacije@extreme.rs i neko od nas će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.