• Automatizovana obrada faktura sa Sistema elektronskih faktura (SEF)
  • Kontrola nad procedurom obrade
  • Prijem i obrada većeg broja računa bez korišćenja SEF interfejsa
  • Značajna ušteda vremena prilikom zavođenja ulaznih faktura
  • Odobravanje faktura putem mobilnog telefona
  • Ažuriranje statusa na SEF-u na osnovu rezultata odobravanja
Zahtev za demonstraciju

eLikvidatura je sistem za elektronsku obradu faktura i upravljanje finansijskom i ostalom ulaznom dokumentacijom od trenutka prijema do trenutka plaćanja.

Ukoliko imate veliki obim ulazne dokumentacije i potrebna vam je puna, automatska dvosmerna komunikacija sa SEF-om na Microsoft platformi (Office 365 ili Microsoft 365), onda je eLikvidatura rešenje napravljeno za vas.

Funkcionalnosti

Implementacija eLikvidature u kompaniji DIS

U procesu razvoja i širenja mreže poslovanja, kompanija DIS se susrela sa sve većim brojem dobavljača, a fakture su dolazile sa udaljenih lokacija kojih je bilo sve više i više. Sve te fakture potrebno je pravovremeno obraditi, odobriti i platiti.  

eLikvidatura se u tom kontekstu pokazala kao adekvatno rešenje, budući da nudi jedno centralizovano mesto za skladištenje poslovne dokumentacije(ugovora, faktura i ostalih dokumenata).

Saznaj više

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri