• Jedno mesto za sve fakture
  • Kontrola nad procedurom obrade
  • Bez mogućnosti da se faktura izgubi ili plati dva puta
  • Značajna ušteda vremena prilikom zavođenja ulaznih faktura
Zahtev za demonstraciju

eLikvidatura je sistem za elektronsku obradu faktura i upravljanje finansijskom i ostalom ulaznom dokumentacijom od trenutka prijema do trenutka plaćanja.

Ukoliko imate veliki obim ulazne dokumentacije ili se vaša firma sastoji od više fizički udaljenih lokacija na kojima se vrši prijem dokumentacije za robu i usluge, onda je eLikvidatura rešenje napravljeno za vas.

Funkcionalnosti

Implementacija eLikvidature u kompaniji DIS

U procesu razvoja i širenja mreže poslovanja, kompanija DIS se susrela sa sve većim brojem dobavljača, a fakture su dolazile sa udaljenih lokacija kojih je bilo sve više i više. Sve te fakture potrebno je pravovremeno obraditi, odobriti i platiti.  

eLikvidatura se u tom kontekstu pokazala kao adekvatno rešenje, budući da nudi jedno centralizovano mesto za skladištenje poslovne dokumentacije(ugovora, faktura i ostalih dokumenata).

Saznaj više

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri