Kontakt

Extreme d.o.o. Đorđa Vajferta 74
11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax +381 11 3836 941
Tel/Fax: +381 11 3836 942
Tel/Fax: +381 11 3836 710
Tel/Fax: +381 11 2443 271
Tel/Fax: +381 11 2445 759
mob: +381 69 EXTREME (3987363)
e-mail: softver@extreme.rs

Podaci za fakturisanje (adresa sedišta firme):

Extreme d.o.o.

Salvadora Aljendea 33/14
11000 Beograd, Srbija
PIB: 101727796

Radno vreme: Svakog radnog dana od 9 do 17h