Azure

Cloud Computing & Services

Azure predstavlja stalno rastuću grupu Cloud servisa (Cloud Services) kompanije Microsoft koju programeri i IT stručnjaci koriste za pisanje, razvijanje i upravljanje aplikacijama, servisima i infrastrukturom kroz globalnu mrežu Microsoft data centara

Kako radi Azure?

Koristeći Azure tehnologije – Azure technologies, svako ima slobodu da koristi okruženje i alate koje već poznaje (Windows, Office…) i koje sada koristi on premise ali uz svu sigurnost koju tehnologija u oblaku pruža. Bilo da je u pitanju želja da poslovni podaci budu sigurniji, da troškovi poslovanja budu kontrolabilini ili pak potreba da se u određenom periodu performanse IT infrastrukture podignu na viši period na neko vreme, Microsoft Azure odgovara na sve te zahteve na najsavremeniji način..

Azure za StartUp kompanije

Koristeći vrlo intuitivan i jednostavan Microsoft Azure portal, osnivač nove kompanije u mogućnosti je da sa nekoliko klikova formira kompletnu IT infrastrukturu koja podrazumeva kako servere u hardverskom smislu, infrastrukturne servise (Virtual machines, BLOB Storage, Virtula Network, Windows Server, Linux Server…) tako i platformske servise (Azure Active Directory, Office, Visual Studio, SQL Database, Machine Learning…). U takvom okruženju moguće je koristiti preko 2700 aplikacija uključujući i aplikacije drugih (Sales Foce, SAP…)

Azure za Enterprise kompanije

Azure podjednako dobro funkcioniše i u najvećim sistemima. Takvi sistemi najčešće imaju svoju infrastrukturu, ali kada im je potrebno da ih prošire, ne moraju pokretati infrastrukturne investicije. Kroz hibridni način korišćenja svoju infrastrukturu mogu proširiti u Cloud. Upotrebom Azure virtualne mreže (Azure Virtual Network) i Azure aktivnog direktorijuma (Azure Activ Directory) mogu preslikavati svoje postojeće servere i tako povećati kapacitet, obezbediti veću sigurnost podataka (Data Recovery) ili pokrenuti servere koji su im potrebni samo na određeno vreme.

Azure za javni sektor

Kompanije koje tokom svog poslovanja imaju potrebu za snažnom infrastrukturom ali samo u određenom periodu godine, svoju infrastrukturu mogu skalirati u odnosu na prosečne potrebe, a Microsoft Azure podesiti tako da se aktivira samo u trenutku kada on premise infrastruktura trpi overload. Na taj način mogu optimizovati troškove, a sistem učiniti otpornim na mogućnost otkaza zbog preopterećenja.

Licenciranje

Potrebno je imati osnovnu Microsoft Azure licencu kojom se stiče pravo na otvaranje i korišćenje Microsoft Azure naloga. Dalje nadograđivanje i kupovina proizvoda kroz Azure program iziskuje konsultaciju zavisno od tipa proizvoda i načina na koji se koristi.

Microsoft Azure servisi se naplaćuju po potrošnju, a svoje troškove možete proceniti putem Azure kalkulatora koji vam mogu biti odlična pomoć prilikom budžetiranja i predviđanja troškova.

Kontaktirajte nas

Extreme novosti

Extreme bilteni

Partneri