Symantec

Symantec

Symantec Endpoint Protection 12.1

Symantec Endpoint Protection koristi više slojeva zaštite, uključujući Insight i SONAR tehnologije. Insight je nagrađivana Symantec tehnologija koja otkriva i blokira nove nepoznate pretnje veoma brzo. Koristeći Insight tehnologiju smanjili su 70% vreme potrebno za skeniranje jer sve poznate datoteke idu na belu listu i ne pregledaju se prilikom sledećeg skeniranja. Osim ovoga, Symantec Endpoint Protection ima izuzetne performanse primenjen na virtuelnim mašinama, a ima odličnu integraciju i sa VMware’s vShield Endpoint programom.

Na sledećem linku možete pogledati video predstavljanje pomenutog rešenja: http://www.symantec.com/endpoint-protection/videos

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

Ovo rešenje je kreirano za male i srednje kompanije. Bazirano je, takođe, na Insight i SONAR tehnologijama, a nudi brzu, jednostavnu i efikasnu zaštitu od virusa i zlonamernih programa. Dostupan je i kroz Cloud servis, gde se kroz nekoliko minuta instalira i pušta u rad. Nije mu potreban nikakav hardver i od momenta istalacije pokreće automatsko ažuriranje baze. Veoma je jednostavan za upotrebu. Korisnici imaju mogućnost da krenu sa korišćenjem standardnih licenci (On-Premise) i da bez dodatnih troškova pređu na Cloud servis.

Dodatne informacije možete pogledati na linku http://www.symantec.com/endpoint-protection-small-business-edition-2013?inid=us_smb_ps-flyout_prdts_sep-sbe-2013

Na sledećim linkovima možete pogledati video predstavljanje pomenutog rešenja:

 1. http://www.symantec.com/products-solutions/products/videos-lightbox.jsp?cid=symantec-technologies-protect-sb
 2. http://www.symantec.com/products-solutions/products/videos-lightbox.jsp?cid=sep_sbe_cloud_2013

Symantec Backup Exec 2012

Ovo je rešenje koje štiti virtuelna i fizička okruženja, pojednostavljuje backup i disaster recovery, a nudi nenadmašne mogućnosti za oporavak. Poboljšan V-Ray tehnologijom Symantec Backup Exec 2012 ima sposobnost oporavka čitavih servera, kritičnih Microsoft aplikacija i VMware ili Microsoft Hyper-V virtuelnih okruženja. Koristeći ovo rešenje kompanije u velikoj meri smanjuju mogućnost poslovnih zastoja i poslovnih gubitaka usled pada servera.

Neke od ključnih karakteristika su:

 • Nova inovativna administratorska konzola lakše nego ikada omogućava upravljanje sa backup-om, upravljanje backup polisama, disaster recovery…
 • Podrška za najnovije hypervisor-e, operativne sisteme i aplikacija: VMware vSphere 5.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 Hyper-V, SQL 2012 SP1, Exchange 2013 i SharePoint 2013
 • Sa V-Ray tehnologijom obezbeđuje brz oporavak virtuelnih mašina, aplikacija, baza podataka, datoteka, fajlova ili foldera za samo nekoliko sekundi
 • Najbolja deduplikacija podataka
 • Bez agenata za virtuelne mašine

Na sledećem linku nalazi se video predstavljanje Symantec Backup Exec 2012: http://www.symantec.com/products-solutions/products/videos-lightbox.jsp?cid=backup-exec-2012-overview

Symantec Drive Encryption

Ovo je rešenje koje pruža organizacijama enkripciju svih podataka (datoteke, datoteke za razmenu, skrivene datoteke, sistemske datoteke, itd.) na desktop računarima, laptop i prenosnim uređajima, kao i na prenosnim medijima.

Symantec Drive Encryption, softver za potpunu enkripciju, štiti podatke od neovlašćenog pristupa, pruža jaku zaštitu intelektualnoj svojini, kao i podacima o klijentima i partnerima. Zaštićenim sistemima se može na jednostavan način centralizovano upravljati pomoću PGP Universal Servera, što pojednostavljuje primenu, kreiranje polisa, distribuiranje i izveštavanje.

Neke od ključnih karakteristika su:

 • Jednostavna lozinka za recovery
 • Sveobuhvatna Multi-Platform Coverage – Symantec Drive enkripcija pruža stalnu zaštitu prenosnih uređaja, medija i desktop računara
 • Kompatibilan je da PC, MAC i Linux okruženjima
 • User-Friendly –  manji broj lozinki za pamćenje
 • Centralno upravljanje
 • Ugrađen PGP Strong koji obezbeđuje odlične performanse

Više informacija možete videti na sledećem linku:

http://www.symantec.com/drive-encryption?inid=us_smb_ps-flyout_prdts_drive-encrypt

Symantec Disaster Recovery 2013

Ovo je jednostavno i pristupačno rešenje koje obezbeđuje zaštitu veoma bitnih podataka od slučajnog brisanja, pada sistema ili bilo kakve vrste nezgode.  Samo rešenje donosi fantastičan backup i disaster recovery za virtuelne mašine, servere i personalne računare, omogućava oporavak u veoma kratkom roku, od svega nekoliko minuta. U velikoj meri smanjuje downtime, vreme neoperativnosti.

Symantec Disaster Recovery omogućava recovery sa virtuelne na virtuelnu, sa fizičke na virtuelnu i sa virtualne na fizičku platformu.

Više informacija na linku: http://www.symantec.com/small-business/products-solutions/solutions/detail.jsp?solid=disaster-recovery-solutions&inid=us_smb_ps-flyout_sol_drecovery

Symantec pcAnywhere 12.5

Predstavlja vodeći svetski program za daljinsko upravljanje. Sama aplikacija nam omogućava jednostavno daljinsko upravljanje sistemom, pružanje korisničke podrške na daljinu na brz, lagan i bezbedan način.

Ključne karakteristike su:

 • Pruža nenadmašne funkcionalnosti kao što je daljinska kontrola, prenos datoteka, komandni red čekanja, daljinsko upravljanje i brzo povezivanje
 • Jednostavan za korišćenje
 • Jednostavno povezivanje na personalni računar ili server i u okruženjima u kojima se koriste ruteri i firewall
 • Velika bezbednost komunikacije

Dodatne informacije na linku: http://www.symantec.com/pcanywhere?inid=us_smb_ps-flyout_prdts_pcanywhere