DIS
i eLikvidatura

Izazov – Veliki broj faktura od značajnog broja dobavljača sa udaljenih lokacija

Kompanija DIS, najveći domaći trgovinski lanac, danas broji preko 40 marketa i 170 franšizinih partnera sa razrađenom distribucijom. U procesu razvoja i širenja mreže poslovanja, kompanija DIS nas je prepoznala kao partnera koji može da pruži adekvatnu tehničku podršku, radi unapređenja procesa poslovanja. Budući da posluju sa velikim brojem dobavljača, fakture dolaze sa velikog broja udaljenih lokacija. Takođe, sve te fakture potrebno je pravovremeno obraditi i platiti. eLikvidatura se u tom kontekstu pokazala kao adekvatno rešenje, budući da nudi jedno centralizovano mesto za skladištenje poslovne dokumentacije (ugovora, faktura i ostalih dokumenata).

Rešenje – Jedno mesto za sve fakture odakle se dalje vrši odobravanje

Sva poslovna dokumentacija iz svih marketa širom države, biva uskladištena na jedno mesto, a dokumentacija se prosleđuje digitalnim putem. Ulazne fakture, ne samo da prolaze kroz eLikvidaturu i tu se skladište, one bivaju i kategorisane, i to kao Fakture za robu, Fakture za troškove i Ostalo. Ovaj model klasifikacije usklađen je sa potrebama kompanije DIS. Sve fakture koje treba da prođu proces odobravanja, odlaze na jedno mesto i odatle idu dalje na odobravanje. Budući da se radi o protoku na hiljade faktura i dokumenata, ovako automatizovan i centralizovan sistem skladištenja, pravi ogromnu uštedu vremena na nivou cele kompanije. U procesu implementacije našeg rešenja urađena je integracija sa postojećim ERP sistemom i omogućeno svojevrsno praćenje iOS-a. Kao benefit eLikvidature pokazala se i mogućnost pretraživanje dokumentacije po ključnim rečima, kao i sama dostupnost kompletne dokumentacije na klik. Naročito na samom kraju godine kada se detaljno pregledavaju fakture ili u toku inspekcijske kontrole. Fakture više nije potrebno tražiti po registratorima, one su udaljene samo jedan klik, nakon što broj ili vrsta fakture bude unesena u pretragu. Na zahtev klijenta omogućena je i opcija dodatnih potpisnika, kao i opcija za primanje digitalno potpisanih dokumenata.

O kompaniji DIS

DIS je najveći domaći trgovinski lanac koji broji pre 40 marketa i 170 franšiznih partnera sa razrađenom distribucijom. Kompanija postoji skoro 30 godina. DIS je porodična firma, sa dugom tradicijom u trgovini.


Preuzmite PDF dokument

Partneri