PROJEKTI

  • Vođenje projekata od procene do fakturisanja
  • Planiranje zadataka i procena vremena i troškova
  • Upravljanje ljudskim resursima
  • Interaktivno praćenje procenjenih, potrošenih i fakturisanih vremena i troškova
  • Praćenje projekata pomoću interaktivnog gantograma i WBS-a
Zahtev za demonstraciju

Aplikacije za CRM – Dynamics 365 Projekti

→ Dynamics 365 Project Operations

Implementacija Microsoft Dynamics 365 rešenja u Wagen Internationa d.o.o.

Budući da su potrebe kompanije Wagen International bile usmerene ka unapređenju marketinga, terenske prodaje i postizanja, onog što se danas zove, pogled na kupca od 360 stepeni, kao logično rešenje nametala se Microsoft Dynamics 365 CRM platforma.

Sada se sve bitne informacije o klijentima nalaze se na jednom centralnom mestu, a informacije se prikupljaju sa više različitih izvora.

Saznaj više

Microsoft Dynamics 365 reference

Poslovna rešenja

Partneri