eFaktura i SEF

eFakture i SEF

Dvosmerna komunikacija sa SEF-om

Omogućena je puna dvosmerna komunikcija sa SEF-om bez napuštanja rada u aplikaciji eLikvidatura.

Prijem i inicijalna klasifikacija

Centralno mesto sa kog sva dokumentacija ide na klasifikaciju i odobravanje u skladu sa procedurom firme.

Pregleg, pretraga, klasifikacija i kontrola troškova

Omogućeno je efikasno upravljanje, kontrola i pretraga troškova.

Administracija aplikacije

Modul za administraciju aplikacije omogućava jednostavnu parametrizaciju sistema.

Digitalni potpis

Bez izmena i dorade sistema moguće je vršiti odobravanje elektronskih, digitalno potpisanih dokumenata.

Jednostavna upotreba

Odobravanje je moguće vršiti sa mobilnog telefona, putem Teams-a ili iz email poruke.

Definisanje prava pristupa

Za svakog od učesnika u procesu obrade su tačno definisana prava pristupa i izmene koje može da vrši nad dokumentom.

Microsoft platforma

Korisnici Offce 365 (Microsoft 365)licenci koje u sebi sadrže SharePoint Online imaju već platformu za eLikvidatura rešenje.

Partneri