Adobe Creative Cloud

Kreativnost za sve!

Creative Cloud 2022

Adobe Creative Cloud je ime za jedinstvo preko 20 aplikacija za obradu fotografije i videa, dizajn, UX i za kreiranje sadržaja za društvene mreže. U novijoj verziji softvera tu su i integrisani dodaci poput palete boja, aplikacija za fontove, ali i unapređena mogućnost kolaboracije. Creative Cloud 2022 uključuje bezbroj novih funkcionalnosti i poboljšanja vezanih za svaku pojedinačnu aplikaciju, koja se nalazi unutar ovog paketa.

Samo neke od njih su: mogućnost otvaranja Photoshopa i Illustratora pomoću brauzera, online saradnja i virtuelna bela tabla koja se koristi Spacesom i Canvasom, mogućnost zaštite autorskih prava i grupna automatizacija zadataka pomoću Project Aspen opcije. Kao glavna prednost Adobe Creative Cloud paketa navodi se mogućnost jednostavne online komunikacije i razmene radova, bilo sa kolegama unutar tima, bilo sa klijentima ili partnerima. Osim toga, kao jedna od pogodnosti se navodi i to što korisnici za vreme trajanja Creative Cloud licence dobijaju automatsku nadogradnju na novije verzije softvera, te imaju mogućnost da u svakom trenutku koriste aktuelne verzije, bez dodatnih ulaganja.

Kontaktirajte nas

Creative Cloud je mnogo više od zbira aplikacija.

Sve što vam je potrebno da budete posvećeni samo kreativi. Samo u Creative Cloud alatima.

Pojedinačne aplikacije

Creative Cloud paketi se mogu nabaviti na dva načina – Creative Cloud for Teams i Creative Cloud Single. Creative Cloud for Teams paket   podrazumeva godišnju pretplatu na set Adobe grafičkih alata i sastoji se od Adobe CS6 Master Collection i dodatnih alata (Adobe Lightroom®, Adobe Acrobat®, Adobe Muse,™ Adobe Edge Tools & Services, diskovni prostor u Cloudu za čuvanje i deljenje sadržaja).

Single Application  podrazumeva godišnju pretplatu za Creative Cloud licencu za samo jednu aplikaciju kako to ime i sugeriše.

All Creative Cloud apps

Licenciranje

Creative Cloud licence se nabavljaju za svakog imenovanog korisnika u vidu pretplate za godinu dana. Dodavanje novih korisnika u okviru jedne organizacije je moguće tokom cele godine, a obračunava se za preostali broj meseci u odnosu na datum početka pretplate. Za vreme trajanja pretplate (Creative Cloud licence) korisnik automatski dobija sva unapređenja – update, svih aplikacija onog momenta kada postanu dostupna. 

Kontaktirajte nas

Extreme novosti

Extreme bilteni

Partneri