Povezivanje sa ERP sistemom

Povezivanje sa postojećim sistemom

Unetu finansijsku dokumentaciju je moguće povezati sa postojećim dokumentima iz sistema i automatski preuzimati podatke i izvršiti njihov uvoz. eLikvidatura omogućava i unos vrste, mesta i nosioca troška u postojeći ERP sistem i automatski prikaz slike dokumenta sa svim pratećim podacima – ukoliko postojeći ERP to podržava. U tom slučaju svaka faktura dobavljača vam je dostupna u roku od nekoliko sekundi.

Pridruživanje priloga

Omogućeno je pridruživanje nekog proizvoljnog fajla sa sistema korisnika u vidu priloga unetoj fakturi.

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri