TERENSKI SERVIS

  • Upravljanje ljudskim i drugim resursima
  • Izdavanje i plaćanje radnih naloga
  • Upravljanje ugovorima za održavanje
  • Efikasno upravljanje zalihama
  • Uvid u istoriju intervencija
  • Kreiranje tipskih radnih naloga
  • Definisanje liste zadataka i njihovo trajanje
  • Automatsko generisanje faktura
Zahtev za demonstraciju

CRM Dynamics 365 Terenski servis – PREDNOSTI

Aplikacije za CRM – Dynamics 365 Terenski servis

→ Dynamics 365 Field Service

Implementacija Microsoft Dynamics 365 rešenja u Wagen International d.o.o.

Budući da su potrebe kompanije Wagen International bile usmerene ka unapređenju marketinga, terenske prodaje i postizanja, onog što se danas zove, pogled na kupca od 360 stepeni, kao logično rešenje nametala se Microsoft Dynamics 365 CRM platforma.

Sada se sve bitne informacije o klijentima nalaze se na jednom centralnom mestu, a informacije se prikupljaju sa više različitih izvora.

Saznaj više

Microsoft Dynamics 365 reference

Poslovna rešenja

Partneri