FMCG

Karakteristika kompanija koje se bave prometom robe široke potrošnje jeste da svoj uspeh i profitabilnost baziraju uglavnom na količini prodate robe – marže su relativno niske, a prodaja brza.
Samim tim ove kompanije uglavnom odlikuje raznolik i širok asortman i veliki broj distributivnih ispostava/jedinica, što znači veliki broj ugovora, faktura, knjižnih odobrenja, aneksa… Jedan od izazova ovog tipa poslovanja upravo jeste upravljanje dokumentacijom gde godišnje jedan trgovinski lanac može da generiše i više od 20 miliona dokumenata.

Najčešći izazovi

 • Centralno mesto za svu dokumentaciju bez obzira na broj fizički udaljenih ispostava
 • Troškovi i zastoji usled neštovanja rokova i ugovornih obaveza
 • Proces odobravanja je dugačak i spor
 • Nepostojanje uvida u “uska grla” u procesu upravljanja dokumentacijom
 • težana pretraga i kontroling
 • Značajna upotreba papira i smanjeni doprinos zaštite životne sredine

Kako kod vas u firmi traje proces odobravanja i čuvanja dokumentacije?

Kontakt

Digitalizacija poslovnih procesa koji su u vezi sa upravljanjem dokumentacijom mogu vam značajno pojednostaviti poslovanje ali u uštedeti vreme i novac.

 • – Centralno mesto za sve fakture, ugovore i ostalu dokumentaciju
 • – Optimizacija poslovnog procesa
 • – Zagarantovano poštovanje procedura
 • – Smanjenje troškova koji nastaju usled nepoštovanja ugovornih obaveza
 • – Skraćenje perioda za odobrenje plaćanja
 • – Postojanje uvida o tome kod koga i zašto se nalazi svaki dokument na obradi
 • – Efikasno i transparentno usaglašavanje
 • – Pouzdano i sigurno dostavljanje i čuvanja faktura

Implementacija DMS softverske podrške u kompaniji DIS

U Kompanija DIS, najveći domaći trgovinski lanac, danas broji preko 30 marketa i 170 franšizinih partnera sa razrađenom distribucijom. U procesu razvoja i širenja mreže, kompanija DIS nas je prepoznala kao partnera koji može da pruži adekvatnu podršku, radi unapređenja procesa poslovanja. Budući da posluju sa velikim brojem dobavljača, fakture dolaze sa velikog broja udaljenih lokacija. eLikvidatura se u tom kontekstu pokazala kao adekvatno rešenje, budući da nudi jedno centralizovano mesto za skladištenje poslovne dokumentacije (ugovora, faktura i ostalih dokumenata). Sva poslovna dokumentacija iz svih marketa širom države, biva uskladištena na jedno mesto, a dokumentacija se razmenjuje digitalnim putem. Ulazne fakture pored toga što se skladište i odobravaju, bivaju i opisane dodatnim podacima (tip fakture: roba, trošak, ostalo; iznos, datumi dokumenta…) što pomože oko automatizacije rutiranja dokumenta i kasnije prilikom pronalaženja istih.

Partneri