Adobe

Acrobat DC

Adobe Acrobat DC PDF software

Više od pet miliona organizacija širom sveta, u svom poslovanju, se oslanja na Acrobat za kreiranje i uređivanje PDF dokumenata i konvertovanje dokumenata u Microsoft Office formate. Adobe Acrobat predstavlja značajnu vezu između vas i vaših saradnika, bez obzira odakle i sa kojek uređaja radite. Jednostavno potpisivanje i odobravanje dokumenata i formi, intuitivno uređivanje dokumenata i pristup istima sa različitih uređaja, uklanja potrebu za ispisivanjem i faksovanjem velike količine dokumentacije. Dokumentima možete da pristupite sa bilo kog uređaja uz jednostavnu online prijavu,a istovremeno vaši dokumenti biće pod efikasnom zaštitom.

Adobe Acrobat Document Cloud ili Acrobat DC softver predstavlja unapređenu verziju programa Acrobat XI. Osim poboljšanja Acrobat alata, softver Acrobat DC nudi i skup Cloud servisa koji omogućavaju upravljanje dokumentima sa različitih uređaja, sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Efikasnijem načinu saradnje i upravljanju poslovnim procesima doprinosi usavršena mogućnost korišćenja elektronskog potpisa. Osim poboljšane verzije desktop alata za kreiranje i uređivanje PDF dokumenata  , pretplata ili trajna licenca za Acrobat DC uključuju aplikaciju za mobilne uređaje koja vam daje mogućnost popunjavanja, potpisivanja i deljenja PDF datoteka na bilo kom uređaju, dok vam Document Cloud servisi omogućavaju kreiranje, izvoz, uređivanje i praćenje PDF dokumenta u bilo kom pregledaču.

Kontaktirajte nas

Licenciranje

Adobe Acrobat DC je korisnicima dostupan u Standard i Professional verziji. Takođe, korisnicima je na raspolaganju nabavka ovog rešenja kroz nabavku trajne licence ili kroz godišnji najam (pretplata), a osim komercijalnih licenci dostupne su i GOV i EDU licence.

Kontaktirajte nas

All Creative Cloud apps

Extreme novosti

Extreme bilteni

Partneri