Acrobat Document Cloud - Acrobat DC

Adobe Acrobat Document Cloud ili Acrobat DC softver predstavlja unapređenu verziju programa Acrobat XI. Osim poboljšanja Acrobat alata, softver Acrobat DC nudi i skup Cloud servisa koji omogućavaju upravljanje dokumentima sa različitih uređaja, sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Efikasnijem načinu saradnje i upravljanju poslovnim procesima doprinosi usavršena mogućnost korišćenja elektronskog potpisa.

Osim poboljšane verzije desktop alata za kreiranje i uređivanje PDF dokumenata, pretplata ili trajna licenca za Acrobat DC uključuju aplikaciju za mobilne uređaje koja vam daje mogućnost popunjavanja, potpisivanja i deljenja PDF datoteka na bilo kom uređaju, dok vam Dokument Cloud servisi omogućavaju kreiranje, izvoz, uređivanje i praćenje PDF dokumenta u bilo kom pregledaču.

Adobe Acrobat DC – funkcionalnosti

Cloud Serivice – online usluge koje omogućavaju pristup, rad i razmenu dokumenata sa različitih uređaja.
Nova Acrobat DC mobilna aplikacija – omogućava efikasan rad na mobilnim uređajima (iOS i Android).
Unapređenje poslovnih procesa – jednostavno potpisivanje i odobravanje dokumenata i formi, intuitivno uređivanje dokumenata i pristup istima sa različitih uređaja, uklanja potrebu za ispisivanjem i faksovanjem velike količine dokumentacije).
Rad na različitim uređajima – efikasan, intuitivan i konzistentan pristup dokumentima preko različitih uređaja (zahteva on-line prijavu).
Fokus na zaštiti dokumenata – efikasna zaštita poverljivih informacija u dokumentima.

Adobe Acrobat DC – nabavka i licenciranje

Adobe Acrobat DC je, kao i Acrobat XI, korisnicima dostupan u Standard i Professional verziji. Takođe, koirsnicima je na raspolaganju nabavka ovog rešenja kroz nabavku trajne licenca, retail kutije ili kroz godišnji najam (pretplata), a osim komercijalnih licenci biće dostupne GOV i EDU licence

Adobe Acrobat DC – cena

Cene za Adobe Acrobat DC licence možete pronaći u cenovniku na: http://extreme.rs/cenovnik/.

Adobe Acrobat DC – probna verzija

Preuzmite Acrobat DC besplatnu probnu verziju (trial).