OPERACIJE

  • Efikasno upravljanje poslovnim procesima
  • Praćenje proizvoda od nabavke do prodaje
  • Planiranje i upravljanje proizvodnjom
  • Upravljanje budžetima i drugim procenama
  • Pregled finansijskih rezultata
  • Upravljanje lancem snabdevanja i zalihama
  • Sveobuhvatna kontrola planiranja i troškova
Zahtev za demonstraciju

Aplikacije za CRM – Dynamics 365 Operacije

→ Dynamics 365 Project Operations

Prednosti CRM – Dynamics 365 Operacije aplikacije

Implementacija Microsoft Dynamics 365 rešenja u Wagen International d.o.o.

Budući da su potrebe kompanije Wagen International bile usmerene ka unapređenju marketinga, terenske prodaje i postizanja, onog što se danas zove, pogled na kupca od 360 stepeni, kao logično rešenje nametala se Microsoft Dynamics 365 CRM platforma.  

Sada se sve bitne informacije o klijentima nalaze se na jednom centralnom mestu, a informacije se prikupljaju sa više različitih izvora.

Saznaj više

Microsoft Dynamics 365 reference

Poslovna rešenja

Partneri