Izjava o privatnosti

Ova izjava, kao i sva prateća dokumenta povezana sa ovim tekstom, ima ulogu da predstavi koje to podatke o ličnosti Extreme d.o.o. (Starine Novaka 23/11, 11120 Beograd, PIB 101727796) prikuplja, šta sa njima radi, na koji način ih čuva i štiti i koja su prava korisnika vezano za podatke o ličnosti.

Ova izjava je važeća od 02.08.2019..

Izjava može da se promeni, ali će uvek biti naznačeno koji je datum početka važenja (uglavnom 30 dana od objave) i uvek će biti dostupna svim korisnicima.

Osnovni pojmovi

Podaci o ličnosti
Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
Obrada podataka o ličnosti
Svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturiranje, pohranjivanje, upodobljavanje ili dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Poslovni korisnici
Fizička lica koji su predstavnici kompanija sa kojima Extreme sarađuje.
Kućni korisnici (fizička lica)
Fizička lica koja softver kupuju za ličnu upotrebu.
Kolačić
Kolačić je informacija sačuvana na računaru posetioca web stranice. Kolačići obično čuvaju podešavanja za veb-stranicu, kao što su preferirani jezik ili korisnički profil. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internet pregledač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene posetiočevim potrebama.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo

Extreme prikuplja minimalni set podataka o ličnosti potrebnih za ostvarivanje usluge i naših legitimnih komercijalnih interesa (biće objašnjeno detaljnije u nastavku), a te informacije obuhvataju:

Za poslovne korisnike:

 1. Ime, prezime, email adresu, naziv firme i poziciju na kojoj osoba radi u datoj firmi
 2. Istoriju ponašanja kroz marketinšku email komunikaciju (klikove, otvorene emailove, linkove na koje je osoba kliknula)
 3. Podatke o ponašanju na Extreme web site-u kroz korišnjenje kolačića (detaljnije u sekciji Korišćenje kolačića)

Za kućne korisnike:

 1. Ime, prezime, email adresu, kućnu adresu lica koje kupuje softver ILI lica ZA koje se kupuje softver tj. koje će biti korisnik softvera
 2. Potvrda o redovnom školovanju/studiranju za lica koja žele da ostvare popust za đake/studente (podatke o licima mlađim od 15 godina prikupljamo isključivo uz saglasnost roditelja/staratelja).
 3. Podatke o ponašanju na Extreme web site-u kroz korišćenje kolačića (detaljnije u sekciji Korišćenje kolačića).

Podatke o ponašanju na sajtu i kroz marketinšku email komunikaciju Extreme koristi isključivo u agregiranoj i anonimiziranoj veziji, za potrebe izveštavanja i analize načina na koji se koristi naš web sajt i emailing alat.

Kako prikupljamo podatke?

Sve gore navedene podatke Extreme prikuplja:

 1. Direktno od lica na koje se informacije odnose
 2. Od strane partnera firme Extreme, u kojim slučajevima se podrazumeva da su se lica saglasila sa politikom privatnosti datih partnera u kojima bi moralo biti naglašeno da će podaci biti podeljeni sa firmom Extreme. Prema ovako dobijenim podacima, Extreme se odnosi kao i prema svim drugim podacima o ličnosti, u pogledu zaštite, tajnosti i sl..
 3. Na automatski način, korišćenjem softvera treće strane namenjenom za praćenje i analiziranje informacija na web sajtu ili vezanim za marketinšku komunikaciju kroz email.

Gde čuvamo podatke?

Sve informacije koje su u našem posedu, čuvaju se na našim zaštićenim serverima koji su u vlasništvu firme Extreme ili na serverima treće strane, u slučaju automatske obrade (pogledati sekciju Cookes). Extreme koristi zaštitu u skladu sa industrijskim standardima za zaštitu informacija kako bi se sprečio neautorizovani pristup serverima, kao i bilo kakvo oštećenje ili gubitak informacija.

Na koji način koristimo podatke?

Navedene informacije koje prikupljamo koristimo kako bismo bili u mogućnosti da pružimo i unapredimo uslugu, kao i da komuniciramo sa klijentima u onoj meri u kojoj je potrebno i opravdano u pogledu ostvarivanja vrednosti za samog klijenta.

Vaše informacije mogu biti korišćene:

Kako bismo uspešno realizovali uslugu, podrazumevajući isporuku licenci i samog softvera u slučajevima kada mi izrađujemo softver.

Kako bismo: poslali podsetnik o isteku softverske licence (ukoliko licenca nije trajna); komunicirali promenu u sistemu licenciranja proizvođača koja bi mogla da utiče na licence koje imate; komunicirali promene u načinu rada firme Extreme ili promeni kontakt podataka; komunicirali promene u politikama firme relevantnim za saradnju (uključujući i ovu politiku), komunicirali sa vama o pogodnostima koje možete ostvariti kao korisnik određenog softvera.

Kako bismo ispunili svoje zakonske obaveze, tamo gde te obaveze podrazumevaju korišćenje podataka o ličnosti.

Na kraju – na osnovu vašeg pristanka, možemo vam slati marketinške informacije za koje ste se prijavili kroz Extreme biltene.

Deljenje podataka o ličnosti sa trećim stranama

Extreme d.o.o. nikada neće deliti vaše informacije sa trećom stranom u cilju promovisanja usluge ili proizvoda treće strane, bez vaše eksplicitne dozvole.
U svom poslovanju Extreme može koristiti servise treće strane kako bi bio u mogućnosti da vam pruži uslugu na adekvatan način (npr. hosting), a za korišćenje tih servisa možda bude neophodno da pristupe podacima o ličnosti u posedu firme Extreme. U ovakvim slučajevima, Extreme će osigurati da podaci o ličnosti budu na adekvatan način zaštićeni, tako što će obezbediti potpisivanje ugovora sa trećom stranom, koji će obavezati treću stranu da na adekvatan način tretira i štiti podatke o ličnosti.

Takođe, Extreme koristi usluge mreža i kompanija za analizu i oglašavanje (prikazivanje online oglasa na sajtovima drugih pravnih lica) koje dobijaju vaše podatke o ponašanju na našem web sajtu kako bi vam prikazale relevantne oglase i koji nam pomažu u unapređenju našeg sajta:

Googla Analytics – Politka privatnosti

Googla Ads – Politika privatnosti

WordPress  – Politika privatnosti

Imate mogućnost da podesite svoj browser tako da onemogućite korišćenje ovih podataka, o čemu se detaljnije možete informisati u sekciji Korišćenje kolačića.

Rok za čuvanje podataka

Extreme d.o.o. čuva podatke onoliko dugo koliko je neophodno da se ostvari svrha zbog koje su podaci prikupljeni. Konkretno, informacije se čuvaju sve do isteka softverskih licenci, i 6 godina nakon toga.
Nakon isteka ovog perioda, podaci o ličnosti se trajno brišu iz našeg sistema.
Izvestan set podataka može se čuvati i nakon ovog roka, ukoliko postoje zakonski zahtevi ili postoji osnovana poslovna potreba za čuvanjem takvih podataka.

Korišćenje kolačića

Kolačići (Cookies) su datoteke sa malim količinama informacija koje se preuzmu na bilo koji uređaj  (računar, pametni telefon ili tablet) kada posetite web sajt.  Zatim se u svakoj narednoj poseti vraćaju nazad na web sajt sa koga su potekli ili na drugi web sajt koji prepoznaje taj kolačić. Kolačići mogu čuvati širok raspon informacija (one koje mi koristimo mogu sadržati lične podatke kao što je IP adresa). Oni omogućavaju našem veb sajtu da radi , da bude sve bolji i pomaže nam da razumemo koje informacije su najkorisnije za posetioce. Ipak, sve informacije mogu biti sačuvane jedino ako vi to omogućite – web stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im niste omogućili i ne mogu da pristupe drugim datotekama na računaru. Onemogućavanje kolačića vrši se u podešavanjima na web browseru koji koristite i ukoliko se ne slažete sa našom upotrebom kolačića trebalo bi da web browser podesite u skladu s tim ili da ne posećujete naš sajt uopšte.

Koje kolačiće koristimo?

Neophodne kolačiće
Ovi kolačići su od suštinskog značaja da naš sajt funkcioniše ispravno, omogućavaju vam da se krećete kroz naš sajt i koristite naše funkcije.
Kolačiće performansi
Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako koristite naše web sajtove, na primer na koje stranice najčešće idete i vreme provedeno na našim web sajtovima.
Third-party kolačiće
Ove kolačiće koristimo za praćenje mrežne statistike i posećenosti  i to su kolačići drugih servisa kao što je Google Analytics.

Vaša prava vezano za podatke o ličnosti

Vezano za obradu vaših podataka, u svakom trenutku imate pravo da zatražite

 1. uvid u vaše podatke o ličnosti, način na koji su podaci prikupljeni i obrađivani
 2. ispravku vaših podataka
 3. brisanje vaših podataka
 4. ograničenje obrade vaših podataka (ukoliko za to postoji osnov)

Takođe, imate pravo da zatražite da prestanemo da obrađujemo vaše podatke.

U svakom trenutku imate pravo na prigovor o obradi , ukoliko smatrate da su vaša prava vezana za zaštitu podataka o ličnosti povređena. Za ovo ili bilo koja druga pitanja vezana za zaštitu vaših podataka o ličnosti, možete nam se obratiti na informacije@extreme.rs ili se možete obratiti nadležnoj instituciji – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Partneri