DMS
Sistem za upravljanje
dokumentacijom

Sistem za upravljanje dokumentacijom ili DMS (Document Management System) podrazumeva softverska rešenja za upravljanje poslovnim procesima i pratećom dokumentacijom.

DMS podrazumeva upravljanje dokumentacijom tokom životnog ciklusa dokumenta od kreiranja i odobravanje, preko vođenje evidencije o verziji dokumenata do arhiviranja i upravljanja arhivom. Ovo važi vez obzira da li se radi o izvorno elektronskom dokumentu ili papirnom dokumentu koji je skeniranjem postao elektronski

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je liderska platforma za upravljanje dokumentacijom koja je vrlo skalabilna i fleksibilna, a samim tim sposobna da odgovori na različite potrebe i razvoj klijenata.

DMS rešenja

Zašto Extreme?

Kompanija Extreme ima dugogodišnje iskustvo u radu sa SharePoint platformom, ali i primenom DMS sistema u poslovanju. Procesom implementacije SharePoint rešenja se bavimo temeljno i od početka – posmtranjem i analizom postojećeg stanja, izradom projekta, zatim prototipa i na kraju implementacijom gotovog rešenja.

Ukoliko želite da unapredite način na koji upravljanje poslovnim procesima, da skratite vreme izvršenja i upravljanje poslovnom dokumentacijom, učinite vaš tim efikasnijim, smanjite mogućnost greške i gubitka bitnih informacija uz DMS sistema mi smo i više nego iskusan i dobar partner za taj zadatak.


Zakaži prezentaciju

Partneri