MARKETING

  • Komunikacija između prodaje i marketinga
  • Zajednički rad na sadržaju, marketinškim porukama i targetiranju
  • Detaljna analitika za aktivne kampanje na različitim kanalima komunikacije s potencijalnim kupcima
  • Upravljanje marketinškim kampanjama
  • Automatizacija slanja mejlova prema unapred definisanim pravilima
  • Praćenje merljivih rezultata kampanje
Zahtev za demonstraciju

CRM Dynamics 365 Marketing – PREDNOSTI

Aplikacije za CRM – Dynamics 365 marketing

→ Dynamics 365 Marketing

Add-on za Microsoft Dynamics 365

Implementacija Microsoft Dynamics 365 rešenja u Wagen International d.o.o.?

Budući da su potrebe kompanije Wagen International bile usmerene ka unapređenju marketinga, terenske prodaje i postizanja, onog što se danas zove, pogled na kupca od 360 stepeni, kao logično rešenje nametala se Microsoft Dynamics 365 CRM platforma.  

Sada se sve bitne informacije o klijentima nalaze se na jednom centralnom mestu, a informacije se prikupljaju sa više različitih izvora.

Saznaj više

Microsoft Dynamics 365 reference

Poslovna rešenja

Partneri