Sigurnost i fleksibilnost

Uloge zaposlenih

Administrator ima mogućnost da definiše prava pristupa svakog korisnika u skladu sa njegovom ulogom u organizaciji.

Usaglašavanje procesa sa organizacionim promenama u firmi

Sve naknadne izmene u procesu prouzrokovane organizacionim promenama se vrše po unapred definisanim i dogovorenim uslovima.

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri