Case study

Naša najbolja preporuka je naše iskustvo!

Dynamics 365 & Semos Education

Danas kompanija Semos Education može da pregleda informacije o svakom pojedinačnom polazniku, potencijalnom polazniku, kao i o firmama koje svoje zaposlene obučavaju u kompaniji Semos Education. Menadžment kompanije ima uvid u planirane i sprovedene prodajne aktivnosti kako na nivou treninga tako i na nivou zaposlenih

Kontaktirajte nas

Na koji način je firma Semos Education objedinila sve podatke o prodaji, aktivnostima i treninzima na jednom, centralnom mestu uz pomoć Microsoft Dynamics 365 CRM platforme?

Na koji način kompanija DIS uspešno upravlja svim fakturama?

Aplikacija za regulisanje odsustva i arhivsku građu u Kreston MDM revizija

360 stepeni pogled na kupca u kompaniji Wagen International

Preispitivanje i odobravanje ugovora u kompaniji Hemofarm

Partneri