Podrška procesu odobravanja

Podrška procesu odobravanja ulazne finansijske dokumentacije prema definisanoj proceduri firme.

Standardizovan proces obrade

Tačno definisan proces od trenutka prijema robe/ usluga do trenutka plaćanja.

Pregled svih dokumenata

Sistem podržava unos na hiljade dokumenata dnevno, njihov pregled i lako pretraživanje.

Klasifikacija ulazne dokumentacije

Klasifikacija na klasu faktura za robu, klasu za rashode i usluge i klasu za ostalu ulaznu dokumentaciju.

Jednostavan interfejs

Svaki korisnik sistema ispred sebe ima listu svojih nezavršenih zadataka, pregled skeniranog dokumenta, minimalno potrebnu količinu podataka i opcija za efikasno obavljanje svoje uloge u sistemu.

Fakture se nalaze na jednom mestu

Unos faktura i njihova obrada se vrši na isti način bez obzira na broj udaljenih lokacija i sve one se nalaze na jednom mestu.

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri