Infrastrukturni servisi

Postavka dobre infrastrukture je od izuzetnog značaja pre svega za neometani rad svih zaposlenih vašeg preduzeća. Osim toga, bitno je sistemski i kontinuirano brinuti o postavci infrastrukture kako bi se prevenirali mogući zastoji i kako bi sistem mogao da isprati eventualno širenje i rast firme.

Naše usluge

Instalacija Windows servera

• Instalacija Windows server operativnog sistema na unapred obezbeđenom hardveru ili virtualnoj infrastrukturi.

• Update Windows operativnog sistema

Instalacija Microsoft windows infrastrukturnih servisa (ADDS, ADCA, DNS, DHCP, HyperV, RDS, RRAS …)

• Instalacija i update Windows servera na unapred pripremljenoj hardverskoj ili virtuelnoj infrastrukturi.

• Instalacija i podešavanje rola potrebnih za funkcionisanje servisa

Implementacija Microsoft Exchange servisa

• Instalacija i podešavanje Exchange servera u postojeću AD infrastrukturu na prethodno instaliranom Microsoft Windows serveru.

• Podešavanje svih potrebnih servisa za funkcionisanje ili davanje instrukcija za podešavanje.

• Migracija postojećih mejlova na Exchange servis.

• Postavka internog sistema za Antivirus i antispam zaštitu (ili ESET-ovog rešenja za AV i AS zaštitu)

Instalacija Sharepoint farme (uglavnom kao deo nekog obimnijeg sharepoint projekta)

• Instalacija Windows servera

• Instalacija SQL servera.

• Instalacija i podešavanje jednog ili više Sharepoint servera

Instalacija CRM farme

• Instalacija Windows servera

• Instalacija SQL servera. Instalacija i podešavanje jednog ili više Dynamics CRM servera.

• Upgrade Sharepoint farme CRM farme i Exchange servisa na noviju verziju

• Prelazak na noviju verziju servisa – instalacija i migracija podataka sa stare verzije

Postavka ESET Protect zaštite sa centralnim upravljanjem

• Instalacija ESET Protect servera na windows serveru ili na prethodno podešenu virtualnu infrastrukturu (appliance)

• Podešavanje servisa i kreiranje polisa

• Instalacija endpoint klijenata i agenata

• Uklanjanje prethodno instaliranog antivirusnog rešenja.

Postavka Microsoft 365 servisa za potrebe klijenta

• Kreiranje tenanta

• Aktiviranje i podešavanje različitih Microsoft 365 servisa

• Registrovanje domena na tenantu

• Postavka hibridnog okruženja sa on-prem Exchange servisom klijenta

• Postavka hibridnog okruženja sa on-prem Sharepoint farmom klijenta

• Postavka sinhronizacije onprem AD-a sa Azure AD-om. …

Instalacija i podešavanje ostalog softvera i servisa na zahtev klijenta

Povezani članci

Partneri