AutoCAD

Autodesk AutoCAD omogućava brže izvođenje projekata fleksibilnim i istaknutim funkcijama od koncepta do njegove realizacije, kao i povezivanje i unapređivanje tokova projektovanja. Uz pomoć vodećih alata za 2D i 3D projektovanje ovaj softver pretvara vaše ideje za dizajn u stvarni svet pomoću živih mapa, alatki za geolokaciju i novih opcija za snimanje realnosti.

Autodesk AutoCAD omogućava da:

  • Uprostite licenciranje, pristup aplikacijama i pravima na nove verzije.
  • Personalizujte AutoCAD da odgovara vašim potrebama.
  • Pristupite projektima sa bilo kog uređaja ili platforme.
  • Unapredite poslovanje sa vodećim alatima u industriji.