Interna
Komunikacija

Uspešna interna komunikacije zahteva jasan tok informacija u firmi, uspešnu dvosmernu komunikaciju na relaciji kompanija – zaposleni i komunikaciju između članova čitave firme bez obzira na brojnost, fizičku dislociranost i različitost u hijerarhiji, tipu posla i obrazovanju.

Interna komunikacija dirketno utiče na zadovoljstvo i motiaviciju zaposlenih pre svega, a zatim i na njihovu efikasnost. Dostupnost alata i dokumentacije, automatizacija procesa, informisanost o radnim zadacima značajno utiče na rezultate rada svakog od zaposlenog.

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je liderska platforma za kreiranje intranet portala i upravljanje dokumentacijom, a koja je vrlo skalabilna i fleksibilna i uz to omogućava jasno deifinisanje organizacionih celina i intuitivan dizajn.

Extreme rešenja

Interni portal

Interni portal predstavlja interno mesto za informisanje zaposlenih, podnošenje i procesiranje HR zahteva, razmenu znanja, pristup kompanijskoj dokumentaciji, prikupljanje povratnih informacija i primenu svih metoda i tehnika za jačanje timskog duha.

Zašto Extreme?

Extreme tim je jedan od donosioca Microsoft CRM koncepta na naše tržište. Alat i platforma su se tokom godina menjali ali je naš način rada i svrha implementacija ostala verna istoj ideji – da vas potpuno razumemo, pažljivo saslušamo i da na kraju imate alat kojim ćete svoje odnos sa klijentima podići na znatno viši nivo. Procesom implementacije CRM rešenja se bavimo temeljnom, posmatranjem i analizom postojećeg stanja, predlogom unapređenja i dobrih praksi, izradom projekta, zatim prototipa i na kraju implementacijom gotovog rešenja.

Ukoliko vam je potreban alat za unapređenje prodajnog procesa, praćenje prodajnog levka, prodajnih rezultata i građenja odnosa sa klijentom, mi smo stručan i pouzdan partner za taj zadatak.


Zakaži prezentaciju

Partneri