KORISNIČKA PODRŠKA

  • Alati za upravljanje sistemom za pružanje podrške korisnicima
  • Svi upiti i obaveštenja o eventualnim poteškoćama s kojim se vaš klijent suočio
  • Evidencija o celokupnoj komunikaciji s klijentom
  • Preusmeravanje upita sa kompanijske adrese u odgovarajući sektor
  • Izveštaji i kontrolne table
Zahtev za demonstraciju

Aplikacije za CRM – Dynamics 365 korisničku podršku

→ Dynamics 365 Customer Service Proffesional → Dynamics 365 Customer Service Enterprise

Add – on za Microsoft Dynamics 365

Implementacija Microsoft Dynamics 365 rešenja u Wagen International d.o.o.?

Budući da su potrebe kompanije Wagen International bile usmerene ka unapređenju marketinga, terenske prodaje i postizanja, onog što se danas zove, pogled na kupca od 360 stepeni, kao logično rešenje nametala se Microsoft Dynamics 365 CRM platforma. 

Sada se sve bitne informacije o klijentima nalaze se na jednom centralnom mestu, a informacije se prikupljaju sa više različitih izvora.

Saznaj više

Microsoft Dynamics 365 reference

Poslovna rešenja

Partneri