Customer
Relathionship
Management

Customer Relathionship Management (CRM), u bukvalnom prevodu “upravljanje odnosima sa klijentima“, u osnovi jeste tržišna filozofija usmerena ka klijentu.

Osnovna namena CRM strategije jeste što sveobuhvatnije razumevanje i prikupljanje podataka o potrebama i ponašanju klijenata kako bi se izgradili i negovali što bolji odnosi sa njima. Temelji se na principu formiranja jedne jedinstvene baze podataka o klijentima u kojoj se nalaze sve relevantne informacije koje se nadalje koriste za uspostavljanje personalizovanog odnosa sa klijentima i praćenjem njihovih aktivnosti od strane kompanije, što rezultuje kvalitetnim partnerskim odnosom, ali i povećanjem zarade za kompanije.

Strategijske prednosti CRM koncepta

Operativne prednosti CRM koncepta

Microsoft Dynamic 365

Power platforma je relativno nov Microsoft alat koji, pored SharePoint i Dynamics 365 platformi, omogućava digitalizaciju poslovnih procesa i izradu poslovnih aplikacija. Prednost Power platforme je u njenoj sveobuhvatnosti – omogućava digitalizaciju skoro svakog poslovnog procesa i low code or no code pristupu – omogućava relativno brzu i povoljnu implementaciju.

Kontaktirajte nas

CRM moduli

Zašto Extreme?

Extreme tim je jedan od donosioca Microsoft CRM koncepta na naše tržište. Alat i platforma su se tokom godina menjali ali je naš način rada i svrha implementacija ostala verna istoj ideji – da vas potpuno razumemo, pažljivo saslušamo i da na kraju imate alat kojim ćete svoje odnos sa klijentima podići na znatno viši nivo. Procesom implementacije CRM rešenja se bavimo temeljnom, posmatranjem i analizom postojećeg stanja, predlogom unapređenja i dobrih praksi, izradom projekta, zatim prototipa i na kraju implementacijom gotovog rešenja.

Ukoliko vam je potreban alat za unapređenje prodajnog procesa, praćenje prodajnog levka, prodajnih rezultata i građenja odnosa sa klijentom, mi smo stručan i pouzdan partner za taj zadatak.


Zakaži prezentaciju

Partneri