• Arhiviranje, pretraga i odobravanje poslovne dokumentacije
 • Odobravanje odsustva i službenih putovanja kroz potpunu automatizaciju
 • Elektronski delovodnik
 • Jedinstveno praćenje izvršenja zadataka i procesa
 • Arhivska građa
Zahtev za demonstraciju

Funkcionalnosti

Paketi

 • START
  PAKET

  • Oglasna tabla
  • Deljena dokumentacija
  • Elektronski delovodnici
  • Zaposleni
  • Partneri
 • PRO
  PAKET

  • Oglasna tabla
  • Deljena dokumentacija
  • Elektronski delovodnici
  • Zaposleni
  • Partneri
  • Kalendari
  • Finansije
  • Odsustva
  • Upravljanje dokumentacijom
 • PREMIUM
  PAKET

  • Oglasna tabla
  • Deljena dokumentacija
  • Elektronski delovodnici
  • Zaposleni
  • Partneri
  • Kalendari
  • Finansije
  • Odsustva
  • Upravljanje dokumentacijom
  • Interni zahtevi za podršku
  • Galerija
  • Službena putovanja
  • Osnovna sredstva
  • Evidencija projekata

Implementacija eKancelarije u Kreston MDM reviziji

Kreston MDM revizija, srpska kompanija koja se bavi revizijom, računovodstvom, transferom cena, porezom i kontrolingom, obratila nam se prepoznajući potrebu da se urede HR pitanja i unutrašnji procesi kompanije.

Sada svi zaposleni u Krestonu znaju kada i ko od kolega je odsutan, a ko je tu i raspoloživ za saradnju, a delovodnik je omogućio da sva dokumenta, koja su se ranije čuvala na pojedinačnim računarima, budu smeštena na jedno mesto.

Saznaj više

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri