Šta je eKancelarija?

eKancelarija predstavlja rešenje za upravljanje najvažnijim poslovnim zadacima počev od organizacije vremena i resursa do kreiranja zadataka, upravljanja dokumentacijom i kontrole realizacije procesa. Prevashodna namena eKancelarije jeste da unapredi i automatizuje tradicionalni način kancelarijskog rada.

Imate izazov sa arhiviranjem, pretragom i odobravanjem poslovne dokumentacije?

Želite da organizujete i pratite raspoloživost zajedničkih resursa (sala za sastanke, projektori, automobili)?

Vaš posao je projektno orjentisan i imate potrebu za evidencijom projekata, dokumentacije, zadataka, vremena i praćenjem troškova?

Uvodite standarde kvaliteta i elektronsku evidenciju poslovanja?

Želite da podatke o celokupnom poslovanje imate na jednom mestu, uz definisana prava i dozvole pristupa?

Bez obzira da li ste kompanija sa nekoliko zaposlenih ili imate više desetina zaposlenih na različitim lokacijama, eKancelarija je kreirana da unapredi vaše poslovanje.

eKancelarija u novoj verziji dobija pojačanje kroz funkcionalnosti ticketing sistema, evidentiranje pošte, bazu znanja, evidentiranje tendera, procese odobravanja, integraciju sa novim servisima i novi dizajn.

Nove funkcionalnosti su rezultat iskustava u dosadašnjem radu – slušali smo šta nam govore naši korisnici i implementirali.

Upravljanje procesima

  • Upravljanje dokumentacijom
  • Odobravanje dokumenata i procesa
  • Putni nalozi
  • Evidencija zahteva za internu podršku – NOVO
  • Tenderi – NOVO
  • Proces odobravanja – NOVO
  • Evidencija odsustva
  • Moji zadaci

Evidencija važnih dokumenata

  • Elektronski delovodnik
  • Evidencija menica
  • Evidencija ulazne/izlazne dokumentacije
  • Evidencija pošte
  • Adresiranje pošte

Informacije na jednom mestu

  • Centralna oglasna tabla
  • Lista kontakata
  • Zajednički kalendar
  • Korisni linkovi
  • Galerija slika
  • Baza znanja – NOVO
  • Zajednički resursi

Pretraživanje sadržaja i povezivanje sa drugim alatima

  • Cloud Ready
  • Standardna pretraga
  • Napredna pretraga
  • Integracija sa Office aplikacijama
  • Integracija sa eksternim izvorom podataka
  • Video obuka