Šta je eKancelarija?

eKancelarija predstavlja rešenje za upravljanje najvažnijim poslovnim zadacima počev od organizacije vremena i resursa do kreiranja zadataka, upravljanja dokumentacijom i kontrole realizacije procesa. Prevashodna namena eKancelarije jeste da unapredi i automatizuje tradicionalni način kancelarijskog rada.

Imate izazov sa arhiviranjem, pretragom i odobravanjem poslovne dokumentacije?

Želite da organizujete i pratite raspoloživost zajedničkih resursa (sala za sastanke, projektori, automobili)?

Vaš posao je projektno orjentisan i imate potrebu za evidencijom projekata, dokumentacije, zadataka, vremena i praćenjem troškova?

Uvodite standarde kvaliteta i elektronsku evidenciju poslovanja?

Želite da podatke o celokupnom poslovanje imate na jednom mestu, uz definisana prava i dozvole pristupa?

Bez obzira da li ste kompanija sa nekoliko zaposlenih ili imate više desetina zaposlenih na različitim lokacijama, eKancelarija je kreirana da unapredi vaše poslovanje.

eKancelarija u novoj verziji dobija pojačanje kroz funkcionalnosti ticketing sistema, evidentiranje pošte, bazu znanja, evidentiranje tendera, procese odobravanja, integraciju sa novim servisima i novi dizajn.

Nove funkcionalnosti su rezultat iskustava u dosadašnjem radu – slušali smo šta nam govore naši korisnici i implementirali.

Upravljanje procesima

 • Upravljanje dokumentacijom
 • Odobravanje dokumenata i procesa
 • Putni nalozi
 • Evidencija zahteva za internu podršku – NOVO
 • Tenderi – NOVO
 • Proces odobravanja – NOVO
 • Evidencija odsustva
 • Moji zadaci

Evidencija važnih dokumenata

 • Elektronski delovodnik
 • Evidencija menica
 • Evidencija ulazne/izlazne dokumentacije
 • Evidencija pošte
 • Adresiranje pošte

Informacije na jednom mestu

 • Centralna oglasna tabla
 • Lista kontakata
 • Zajednički kalendar
 • Korisni linkovi
 • Galerija slika
 • Baza znanja – NOVO
 • Zajednički resursi

Pretraživanje sadržaja i povezivanje sa drugim alatima

 • Cloud Ready
 • Standardna pretraga
 • Napredna pretraga
 • Integracija sa Office aplikacijama
 • Integracija sa eksternim izvorom podataka
 • Video obuka