Grupacije &
holding kompanije

Grupacije i holding strukture, pored upravljačkih izazova, za jedan od težih zadataka imaju uspostavljanja uspešne interne komunikacije.

Ukoliko krenemo samo od osnovne teze – kako preneti osnovne vrendnosti na apsolutno sve zaposlene bez obzira na to kojoj struci, tipu radnog mesta i lokaciji pripadaju, možemo da sagledamo kakav je zadatak stavljen pred sektor Internih konukacija. Sistemska i kontinuirana briga o zaposlenima, kao i dvosmerna komunuacija se u tim uslovima teško mogu ostvariti bez softverske podrške i adekvatne platforme.

Najčešći izazovi

 • Nejasan tok informacija
 • Neefikasno pronalaženje i upravljanje dokumentacijom
 • Proces odobravanja je dugačak i spor
 • Nekohorentnost zajednice
 • Spor i nestruktuiran onboarding proces

Na koj se način vaši zaposleni informišu, dele znanje i grade odnos prema kompaniji?

Kontakt

Postavkom Intranet portala svojim zaposlenima možete omogućiti:

 • – Oglasnu tablu
 • – Automatizaciju svih HR servisa (odobrenje odsustva, godišnjih odmora, putnih naloga, ..)
 • – Onboarding
 • – Dvosmernu komunikacija, kao i komunikaciju između kolega
 • – Sistemsku podršku inovacijama
 • – Jasan tok informacija i dokumentacije
 • – Jačanje pripradnosti i lojalnosti firmi
 • – Pravovoremenu informisanost i donošenje odluka

Partneri