MDaemon technologies

MDaemon je email server za razmenu elektronske pošte. MDaemon poboljšava poslovnu komunikaciju unapređujući sigurnost elektronske pošte, kolaboraciju, udaljeni i bežični pristup, sinhronizaciju podataka. Glavna prednosti jeste gotovo trenutna spremnost za upotrebu, pri čemu nakon instalacije nisu potrebna nikakva podešavanja.

SecurityPlus za MDaemon

SecurityPlus za MDaemon integriše, zaokružuje i proširuje sigurnost MDaemon mail servera, tako što kreira štit koji proaktivno utiče na uzroke potencijalnih bezbednosnih problema. SecurityPlus paket sastoji se iz sledećih modula: AntiVirus prepoznavanje, Heuristička analiza i Outbreak protection. Ovi moduli zatvaraju krug zaštite protiv zlonamernih pretnji.

Outlook Connector za MDaemon

Outlook Connector za MDaemon omogućava korišćenje alata za saradnju unutar Microsoft Outlook email klijenta koristeći MDaemon kao email server platformu. Ovaj alat pruža mogućnost razmene elektronske pošte, kalendara sa rasporedom zaduženja, distributivnih lista, zadataka, beleški sa zaposlenima, saradnicima, korisnicima i vendorima.

RelayFax

RelayFax mrežni faks server omogućava automatizaciju slanja, primanja i upravljanje mrežnim faksovima, integrišući sve mogućnosti za slanje faks poruka u postojeći email sistem. Fax server omogućava slanje faksa direktno iz aplikacije u kojoj se radi (Word, Excel, Outlook), čime se omogućavaju značajne uštede. Moguć je pristup faks dokumentaciji sa bilo koje lokacije preko webmail klijenta ili mobilnog uređaja (laptop, PDA).

LICENCIRANJE

Proizvodi MDaemon Technologies kompanije se licenciraju po korisniku po tačno predviđenim rangovim od strane proizvođača. Moguće ih je kupiti u dve verzije: standard i professional. Licenca se inicijalno kupuje na period od jedne ili dve godine i u tom periodu korisnik ima pravo na sve nove verzije koje se pojave. U koliko se ne obnovi licenca, softver ostaje u trajnom vlasništvu, aktuelne verzije u trenutku isteka pretplate. Nakon isteka perioda za koji je kupljena licenca moguće je uraditi obnovu. Obnova se vrši na period od jedne ili dve godine. MDaemon razlikuje dve vrste obnove licenci:

• obnovu do predviđenog roka (Renewal) i

• obnovu nakon predviđenog roka za obnovu (Expired Renewal).

Kontakt Cenovnik

Extreme novosti

Extreme bilteni

Partneri