Hemofarm
i eSekretarica

Efikasno preispitivanje i odobravanje ugovora

Izazov

Hemofarm ad, jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Srbiji, obratila nam sa zahtevom da automatizuje proces usaglašavanja ugovora u kome učestvuje više sektora (finansije, pravna služba, tehnička služba, služba nabavke itd.).

Ocenjujući zahteve ove kompanije kao najbolje rešenje pokazala se eSekretarica, softverski alat za podršku celokupnom procesu preispitivanja ugovora, prema utvrđenoj proceduri firme. Budući da firma svakodnevno dobija i izdaje veliki broj ugovora bilo je potrebno ovaj sistem učiniti potpunijim i umanjiti utrošeno vreme na usaglašavanje. Takođe, tradicionalni sistemi usaglašavanja nisu dovoljno transparentni i nisu uvek podložni proverama, pa zbog toga i integralni procesi usaglašavanja ugovora mogu biti ugroženi.

Rešenje

eSekretarica, onog trenutka, kada ugovor dospe pokreće jednostavan sistem obaveštenja učesnicima u procesu preispitivanja ugovora, nakon što svaki od članova uradi svoj deo, eSekretarica nastavlja dalje da radi sama, brinući o tome:

  • da li su svi učesnici informisani,
  • da su imali uvid u sve komentare,
  • vodi računa o novim verzija
  • šalje podsetnike učesnicima kod kojih se ugovor zadržao više nego što je predviđeno.

Ovim proces usaglašavanja ugovora u jednom sistemu čini kompletnim, efikasnim i efektivnim.

O kompaniji Hemofarm

Hemofarm A.D. je vodeća generička farmaceutska kompanija u Srbiji i regionu. Osnovana je 1. juna 1960. godine u Vršcu. Od 2006. godine, Hemofarm je deo nemačke STADA grupe, jedne od najvećih svetskih generičkih farmaceutskih kompanija. Hemofarm je lider na farmaceutskom tržištu Srbije. Zauzimajući više od 70% ukupnog izvoza farmaceutskih proizvoda iz zemlje, vršačka kompanija je ujedno i najveći srpski izvoznik lekova. Proizvodi više od 6,6 milijardi tableta i kapsula godišnje. Posluje na četiri kontinenta i ima tim od oko 3600 zaposlenih. Uz podatak da je prisutan na 34 tržišta sveta, Hemofarm se ubraja i u najveće farmaceutske proizvođače ovog regiona.


Partneri