eKancelarija i
Kreston MDM revizija doo

Izazov

Kreston MDM revizija, srpska kompanija koja se bavi revizijom, računovodstvom, transferom cena, porezom i kontrolingom, obratila nam se prepoznajući potrebu da se urede HR pitanja i unutrašnji procesi kompanije. Kao i u svakoj kompaniji, postojao je određen način funkcionisanja, no taj proces je bilo potrebno automatizovati, zbog uštede vremena i uvida u raspoloživost resursa. Iz njihove perspektive najveći potencijal našeg rešenja bila je mogućnost evidentiranja i regulacije odsustva zaposlenih, bilo da se radi o godišnjem odmoru ili nekoj drugoj vrsti odsustva. Dakle, prvi i osnovni zahtev bio je da se uredi evidencija podnetih zahteva za odsustvo, te da se isti čuvaju na jednom, centralnom mestu, ali i da imaju kalendarski prikaz raspoloživosti zaposlenih. Baveći se jednim izazovom, naišli smo na drugi – čuvanje dokumentacije.

Rešenje

Sada svi zaposleni u Krestonu znaju kada i ko od kolega je odsutan, a ko je tu i raspoloživ za saradnju, a delovodnik je omogućio da sva dokumenta, koja su se ranije čuvala na pojedinačnim računarima, budu smeštena na jedno mesto. Sada ista ta dokumenta mogu jednostavnije da se pretražuju, i to segmentiranjem po vrsti dokumenta, partneru, vrednostima itd. Ovo se pokazalo kao ogromna ušteda vremena na nivou cele kompanije. Budući da komunikacija prilikom rada na projektu nije uvek moguća licem u lice, kao prednost našeg rešenja pokazao se i elektronski uvid u raspoloživost resursa, mogućnost deljenja informacija i podataka, što je dovelo do potpunog redefinisanja procedure vođenja projekata i uštede vremena. Jednostavna i brza implementacija doprinele su tome da ova saradnja bude ekspeditivna i uspešna.

O kompaniji Kreston MDM revizija doo

Kreston MDM čini tim profesionalnih i odgovornih stručnjaka, bogatim višegodišnjim iskustvom. Kompanija je osnovana 2005. godine i od tada se bavi revizijom, finansijskim i računovodstvenim konsaltingom, a od februara 2015. godine je postala ekskluzivni član međunarodnog udruženja nezavisnih profesionalnih firmi Kreston Global.


Partneri