Promene u licenciranju paketa Microsoft 365 i Office 365 i aplikacije Microsoft Teams

Kompanija Microsoft uvela je promene u način licenciranja paketa Microsoft 365 i Office 365 i aplikacije Microsoft Teams. Od 01. aprila 2024. godine najavljene promene počele su da važe za korisnike izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i Švajcarske, dok su za korisnike EEA i Švajcarske aktivne još od 01. oktobra 2023. godine. Cilj je da se uskladi globalna politika pretplate nakon promena koje su se desile u Evropi u 2023. godini. Za više dodatnih informacija o razlozima promena možete pročitati zvaničnu objavu Microsofta. 

Kompanija Microsoft uvela je nove komercijalne pakete Microsoft 365 i Office 365 koji u sebi ne sadrže Teams licencu, a uveden je i potpuno nov proizvod Microsoft Teams Enterprise kao samostalna licenca. Glavne promene navedene su u nastavku:

1. Novi paketi bez Teams-a, zvaće se  isto kao i postojeći paketi samo će u nastavku naziva pisati – „bez Teams-a“ (no Teams). Predstavljamo vam 10 novih paketa koji u sebi ne sadrže Teams: 

2. Uvodi se novi samostalni Teams proizvod za Enterprise korisnike – Microsoft Teams Enterprise 

3. Obustavljena je prodaja potpuno novih Enterprise pretplata za proizvode koji u sebi sadrže Teams (Office 365 E1/E3/E5 i Microsoft 365 E3/E5) 

4. Za postojeće SMB i Frontline korisnike nastavlja se prodaja paketa sa Teams-om ali  postoji i mogućnost kupovine paketa koji ne sadrži Teams aplikaciju. 

 


 

Kako ovo utiče na postojeće korisnike? 

 

⇒ Enterprise korisnici (Microsoft 365 E3 and E5; Office 365 E1, E3, and E5)

Za nove Enterprise korisnike više neće biti dostupni Office 365 E1, Office 365 E3, Office 365 E5, Microsoft 365 E3 i Microsoft 365 E5 paketi koji u okviru sebe imaju Teams. Novi Enterprise korisnici koji žele da pored Enterprise paketa (Microsoft 365 E3 and E5; Office 365 E1, E3, and E5) imaju i Teams alat za kolaboraciju biće potrebno je da kupe dva proizvoda:  

  1. Microsoft Teams Enterprise za kolaboraciju i 
  2. Microsoft 365 (bez Teamsa) ili Office 365 (bez Teamsa) paket.

Postojeći Enterprise korisnici, ukoliko žele mogu da nastave da koriste proizvode sa Teams-om na koje su već pretplaćeni, mogu da ih obnavljaju, nadograđuju i dodaju licence na svoj postojeći ugovor. Naravno, ukoliko korisnik želi da pređe na nove pakete bez Teams-a, to mogu da urade na godišnjicu ugovora ili u momentu obnove. 

 

⇒ Small and Medium Business (SMB) korisnici (Microsoft 365 Business Basic, Business Standard i Business Premium) 

SMB korisnici će moći da biraju da između postojećih Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard i Microsoft 365 Business Premium paketa sa Teams-om ili novih verzija tih paketa bez Teams-a. 

 

⇒ Frontline customers (Microsoft 365 F1 and F3; Office 365 F3) 

Korisnicima Frontline segmenta će takođe biti ostavljena mogućnost izbora između postojećih Microsoft 365 F1, Office 365 F3 i Microsoft 365 F3 paketa sa uključenim Teams-om ili novih verzija tih paketa bez Teams. 


 

Često postavljana pitanja (FAQ) 

 

1. Da li postoji datum do koga će svi postojeći kupci morati da pređu na pakete „bez timova“? 

Ne, za postojeće korisnike ostaje mogućnost korišćenja paketa sa Teams-om kao i bez. 

2. Da li postojeći korisnici mogu da kombinuju pakete sa Teams-om i pakete bez Teams-a na jednom tenantu? Na primer, da li klijent može da koristi 200 licenci za Microsoft 365 E3 (no Teams) i 100 licenci Microsoft 365 E3? 

Naravno, ukoliko je u pitanju korisnik koji već poseduje aktivnu licencu jednog od ova dva paketa Microsoft 365/Office 365. 

3. Da li ove promene utiču na Consumer, Academic, Government, ili Nonprofit segment? 

Promene koje su najavljene da važe od 1. aprila odnose se samo na komercijalni segment i trenutno ne utiču na navedene kategorije. 

4. Po čemu se Microsoft Teams Enterprise i Teams EEA razlikuju od Microsoft Teams Essentials-a? 

Microsoft Teams Enterprise i Microsoft Teams EEA (ponuda koja je dostupna korisnicima u EEA i Švajcarskoj) omogućavaju organizovanje sastanaka, ćaskanje, pozive i saradnju bez ikakvih ograničenja u zavisnosti od broja učesnika. Microsoft Teams Essentials ostaje nepromenjen, što znači da i dalje možete organizovati sastanke, pozive, ćaskati sa kolegama, ali uz uslov da ne prelazite 300 korisnika. 

 

Partneri