ESET Protect Cloud

ESET Protect Cloud vam daje mogućnost da kroz on-line servis upravljate ESET proizvodima na radnim stanicama, serverima i telefonima, a da ne morate da imate fizički ili virtuelni on-premise ESET Protect server. Koristeći ESET Protect Cloud veb konzolu možete da instalirate ESET rešenja, upravljate zadacima, primenjujete polise za bezbednost, nadgledate status zaštite i brzo reagujete na probleme ili pretnje na svim računarima, bez obzira da li su u lokalnoj mreži ili van nje.

ESET Protect Cloud

ESET Protect Cloud sastoji se od sledećih komponenti:

 • ESET Protect Cloud server kao usluga;
 • ESET Protect veb konzola – veb konzola tumači podatke uskladištene u bazi podataka ESET Protect Cloud-a. Daje jasnu vizuelnu sliku i izveštaje o statusu zaštite, primenjuje bezbednosne polise, izvršava zadatke i upravlja drugim ESET aplikacijama.

Nabavkom ESET Protect Cloud licence bićete u mogućnosti da koristite ESET-ov resurs za postavku vašeg servera. Nakon što kupite neku od vama odgovarajućih licenci, sledeći korak je pristup vašem ESET Business Account (EBA) nalogu i aktivacija ESET Protect Cloud servera. Kreiranje servera traje nekoliko minuta, nakon čega je spreman za upotrebu.

Već nakon prvog logovanja server će da vam ponudi proceduru za kreiranje instalacionih paketa za endpoint stanice i servere u vašoj mreži. Potrebno je da odaberete odgovarajući proizvod, priključite neku od unapred definisanih polisa, preuzmete paket i na taj način započnete instalaciju zaštite na vašim uređajima.

Kada obavite proces instalacije, proizvod koji koristite će nastaviti da se prijavljuje ESET Protect Cloud serveru. Pripremljene pakete daljinski možete da instalirate sa ESET Remote Deployment ili PsExec alatom, kroz grupne polise ili ručno, u zavisnosti od broja računara i tipografije mreže.

Šta je ESET Cloud Administrator?

ESET Cloud Administrator vam omogućava upravljanje mrežnom bezbednošću vaše kompanije bez potrebe za kupovinom dodatnog hardvera, instaliranjem i održavanjem lokalnog ESET Protect servera.

Cloud Administrator

ESET Cloud Administrator nudi se kao usluga koja radi u oblaku. Ne treba instalaciju, konfiguraciju ili održavanje konzole za daljinsko upravljanje.

Dostupna je u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta putem veb-bazirane konzole. Podešavanja, čišćenje servera, nadogradnje i upravljanje sertifikatima obavljaju se automatski u pozadini, bez potrebe za intervencijom administratora.

Važne funkcije u novoobjavljenoj verziji ESET Protect Cloud-a:

Zaštita za Android (CloudMDM)

Novi ESET Protect Cloud server podržava i upravlja zaštitom na Android platformi. Nakon što napravite listu mobilnih uređaja i e-mail adresa njihovih korisnika, ESET Protect Cloud će proslediti obaveštenja na sve navedene adrese, uključujući link za instalaciju zaštite i integrisanu proceduru za prijavu matičnom serveru.

Upravljanje većim brojem uređaja

Nova verzija ESET Protect Cloud-a omogućava upravljanje sa do 10.000 uređaja, dok je ranije ograničenje bilo 250 uređaja.

 

ESET Protect Cloud može da upravlja sledećim ESET-ovim proizvodima:

ESET proizvod Verzija
ESET Endpoint Security za Windows 6.5+
ESET Endpoint Antivirus za Windows 6.5+
ESET Endpoint Security za OS X 6.4+
ESET Endpoint Antivirus za OS X 6.4+
ESET File Security za Linux 7.x+
ESET Endpoint Antivirus za Linux 7.x+
ESET File Security za Windows Server 6.5+
ESET Mail Security za Microsoft Exchange 6.5+
ESET Security za Microsoft SharePoint 6.5+
ESET Mail Security za IBM Domino Server 6.5+
ESET Full Disk Encryption
ESET Security za Android 2.x

Prednosti ESET Protect Cloud

 • Manje hardverskih resursa;
 • Uz dobru podršku nije neophodno prethodno iskustvo;
 • Lakša inicijalna postavka;
 • Jednostavna migracija sa on-premise rešenja;
 • Automatizovana nadogradnja.

Endpoint Protection Standard Cloud licenca obezbeđuje:

 • ESET Protect Cloud platformu za upravljanje;
 • ESET Endpoint Antivirus zaštitu za endpoint stanice;
 • ESET File Security zaštitu za servere;
 • ESET Endpoint Security za Android mobilne uređaje;
 • Licenca takođe omogućava upotrebu lokalnog ESET Protect servera.

ESET Protect Cloud konzolom ćete upravljati ESET Endpoint Antivirus 6.5+ zaštitom na Windows, Mac i 7+ na Linux platformama, ESET File Security 6.5+ zaštitom na Windows i 7+ zaštitom na Linux serverima, kao i Endpoint Security za Android zaštitom na mobilnim uređajima.

Endpoint Protection Advanced Cloud licenca obezbeđuje

 • ESET Protect Cloud platformu za upravljanje;
 • ESET Endpoint Antivirus i ESET Endpoint Security zaštitu za endpoint stanice;
 • ESET File Security zaštitu za servere;
 • ESET Endpoint Security za Android mobilne uređaje;
 • Licenca takođe omogućava upotrebu lokalnog ESET Protect servera.

ESET Endpoint Protection Advanced Cloud pruža viši stepen zaštite u odnosu na ESET Protect Standard Cloud licencu jer na endpoint stanicama možete instalirati ESET Endpoint Security proizvod koji nudi tri dodatna modula – firewall, veb kontrolu i antispam filter. Za ovu licencu obično se odlučuju kompanije sa većim brojem prenosnih računara i korisnika koji rade i van korporativne mreže.

Kroz ESET Protect Cloud konzolu ćete upravljati ESET Endpoint Antivirus i ESET Endpoint Security 6.5+ zaštitom za Windows, Mac i 7+ za Linux platforme, ESET File Security 6.5+ zaštitom na Windows i 7+ zaštitom na Linux serverima, kao i Endpoint Security za Android zaštitom na mobilnim uređajima.

ESET Secure Business Cloud licenca obezbeđuje:

 • ESET Protect Cloud platformu za upravljanje;
 • ESET Endpoint Antivirus i ESET Endpoint Security zaštitu za endpoint stanice;
 • ESET File Security zaštitu za servere;
 • ESET Mail Security zaštitu za Exchange;
 • ESET Endpoint Security za Android mobilne uređaje;
 • Licenca takođe omogućava upotrebu lokalnog ESET Protect servera.

ESET Secure Business Cloud u odnosu na ESET Advanced Cloud nudi i zaštitu za mail servere.  ESET Mail Security filtrira svu neželjenu poštu i malver pre nego što dođe do poštanskih sandučića korisnika. Izgrađen na bazi poznate NOD32 zaštite, ESET Mail Security je prva linija odbrane kada je u pitanju saobraćaj el. pošte u vašoj kompaniji.

ESET Protect Cloud licenciranje

Sve navedene ESET Protect Cloud pakete možete da nabavite kao jednogodišnju, dvogodišnju ili trogodišnju licencu. Minimalan broj licenci za ESET Secure Business Cloud  je 5, a za ESET Protection Standard Cloud i ESET Protection Advanced Cloud je 11 licenci.

Kompanije iz edukativnih i vladinih sektoru u slučaju nabavke ESET Protect Cloud licenci ne ostvaruju dodatni popust.

Prilikom obnove ESET Protect Cloud licenci cena ostaje ista, kao i prilikom kupovine prve licence.

ESET Protect Cloud probna verzija

Besplatnu probnu verziju u trajanju od 30 dana možete ostvariti kroz kreiranje EBA naloga i aktivaciju ESET Protect Cloud servera.

ESET Protect Cloud - cena?

Upit o ceni određenog paketa možete poslati na softver@extreme.rs, dok će cenovnik za navedene proizvode uskoro biti dostupan u kategoriji Cenovnik na našem web sajtu https://extreme.rs/.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na softver@extreme.rs.