Prestanak podrške za SQL Server 2012

Podrška za SQL Server 2012 prestala je 12. jula 2022. godine.

Završetak podrške za neki proizvod znači da više neće biti obezbeđene redovne bezbedonosne ispravke. Budući da su sajber napadi postali sofisticiraniji i češći, pokretanje aplikacija i podataka o nepodržanim verzijama može da bude uzrok značajnim bezbednosnim rizicima i rizicima po pitanju usaglašenosti. Iz kompanije Microsoft preporučuju da klijenti nadograde proizvode na najnovije verziji, kako bi imali bolje performanse, bili efikasniji i dobijali redovne bezbednosne ispravke.

Za sve one klijente kojima je potrebno više vremena, najavljena je proširena bezbednosna ispravka (ESU) za SQL Server 2012. Ova dodatna opcija proširenog servisiranja omogući će klijentima da obezbede radna opterećenja dodatne tri godine po završetku roka podrške.

Korisnici SQL Server baze podataka mogu da migriraju aplikacije u Azure virtuelne mašine i da dobiju besplatne bezbednosne ispravke tri godine nakon završetka podrške, samo u Azure.

Sa svim dodatnim pitanjima obratite nam se na softver@extreme.rs i odgovor očekujte u najkraćem mogućem roku.

Partneri