Press: Office 365 – iskustva i saveti

Materijal sa Office 365 – iskustva i saveti možete naći na linkovima u nastavku:

Fotografije: http://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/10/Office-365-fotografije.zip

Saopštenja u .doc i .pdf formatu: http://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/10/Office-365-Iskustva_i_Saveti-Saopstenje.dochttp://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/10/Office-365-Iskustva_i_Saveti-Saopstenje.pdf

Extreme logo: http://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/03/Logo-Extreme-horizontalni.zip

Partneri