Popust na GFI proizvode

Od 27. maja do 30. juna aktuelne su dve ponuda koja se odnosi na sve GFI proizvode, osim za GFI FaxMaker Online, Exinda Products, 3rd party products and Hardware appliances.

Prva ponuda obuhvata sledeće:

  1. 10% popusta za nabavku za proizvode sa manje od 50 licenci
  2. 15% popusta za nabavku za proizvode sa od 51 do 200 licenci
  3. 20% popusta za nabavku za proizvode sa više od 201 licence.

Druga ponuda odnosi se na GFI Unlimited paket. Za svaki GFI Unlimited paket, dobija se popust u iznosu od 20%. Popust na GFI Unlimited paket nije kumulativan sa gore navedenim popustima po broju licenci.

Za sve dodatne informacije pišite nam na softver@extreme.rs, odgovor možete očekivati u najkraćem roku.

Partneri