Objavljena je nova verzija eKancelarije – alata za efikasno kancelarijsko poslovanje

eKancelarija radionica

Objavljena je nova verzija eKancelarije, rešenja firme Extreme,  koje ima za cilj da olakša i ubrza obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti, a koja je nastala na osnovu iskustva dosadašnjih korisnika koji su imali potrebu za nekim novim i unapređenim postojećim funkcionalnostima.

Najvažnije funkcionalnosti nove verzije eKancelarije su:

Mogućnost generisanja Word rešenja za evidenciju odsustva i  putnih naloga sa mapiranim podacima koja mogu da se odštampaju, overe i predaju zaposlenom;
Unapređena evidencija ulazne i izlazne pošte;
Adresiranje pošte koje je povezano sa delom o evidenciji pošte i koje zamenjuje ručno adresiranje izlazne dokumentacije;
Evidencija zahteva za internu podršku koja zaposlenima omogućava da prema određenoj kategoriji proslede upit, primedbu, pohvalu, ili sugestiju sa sistemom obaveštavanja, sistematski prikaz i uređenim pravima;
Praćenje rada sa tenderima i tenderskom dokumentacijom koja, pored ostalog, obuhvata pravilnu evidenciju tendera,praćenje statusa, prosleđivanje obaveštenja i evidentiranje dokumentacije;
Baza znanja koja omogućava interno beleženje i deljenje znanja;
Novi dizajn  koji doprinosi lakšem i bržem snalaženju korisnika.

eKancelarija je nastala 2012. godine i od tada pomaže malim i srednjim preduzećima u upravljanju najvažnijim poslovnim zadacima počev od organizacije vremena i resursa do kreiranja zadataka, upravljanja dokumentacijom i kontrole realizacije procesa. Prevashodna namena ovog rešenja jeste da unapredi i automatizuje tradicionalni način kancelarijskog rada, a bazirana je na Microsoft SharePoint platformi.

eKancelarija pored navedenog sadrži još mnogo toga što čini da kancelarijsko poslovanje bude lakše i brže, a detaljne informacije o njenim funkcionalnostima možete videti na http://extreme.rs/ekancelarija/,  a demonstracija se može zatražiti na http://extreme.rs/ekancelarija-demo/.

Partneri