Nova rešenja u Extreme portfoliju!

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo dva nova rešenja koja su od danas deo Extreme portfolija:

eLikvidatura i Esekretarica - nova Extreme rešenja

[column class=”rightCol”]

 

eSekretarica je softverski alat za podršku celokupnom procesu preispitivanja ugovora, prema utvrđenoj proceduri firme.

Ukoliko vaša firma prosečno potpisuje više od jednog ugovora dnevno i imate više od jednog sektora koji preispituje ugovore prodaje i nabavke, eSekretarica je softver napravljen za vas!

Saznajte više o eSekretarici.

[/column]
[column class=”leftCol”]

eLikvidatura je sistem za elektronsku obradu faktura i upravljanje finansijskom i ostalom ulaznom dokumentacijom od trenutka prijema do trenutka plaćanja.

Ukoliko imate veliki obim ulazne dokumentacije ili se vaša firma sastoji od više fizički udaljenih lokacija na kojima se vrši prijem dokumentacije za robu i usluge, onda je eLikvidatura rešenje napravljeno za vas.

Saznajte više o eLikvidaturi.

[/column]
[end_columns]

Partneri