Nova Microsoft Cloud Accelerate kompetencija firme Extreme

Microsoft Cloud Accelerate

Firma Extreme je pored Microsoft kompetencija koje već poseduje, ostvarila i još jednu novu, kompetenciju za pružanje Microsoft Cloud servisa – Microsoft Cloud Accelerate.

Novostečenu kompetenciju smo zaradili aktivnim radom i zalaganjem na polju Microsoft Cloud tehnologija i sticanjem novih, specijalizovanih znanja u ovoj oblasti. Takođe, za sticanje kompetencije, bilo je potrebno uspešno odgovoriti na poslovne izazove naših klijenata, primenom konkretnih Microsoft Cloud alata.

 

Partneri