Extreme primio nagradu za Microsoft partnera godine za Srbiju

Materijal sa dodele nagrada za Microsoft partnere godine preuzmite ispod:

Saopštenje u .doc formatu: http://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/07/Extreme-Microsoft-Partner-Godine-Srbija-Saopstenje.doc

Saopštenje u .pdf formatu: http://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/07/Extreme-Microsoft-Partner-Godine-Srbija-Saopstenje.pdf

Fotografija – Satya Nadella, Microsoft CEO sa svim dobitnicima nagrada iz CEE regiona: http://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/07/WPC-1.jpg

Fotografija – Phil Sorgen, Corporate Vice President, Worldwide Partner Group, Microsoft i Alan Albulj, direktor firme Extreme – zvanična dodela nagrade: http://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/07/WPC-5.jpg

Fotografija – Vatromet u čast nagrađenih Microsoft partnera: http://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/07/WPC-2.jpg

Extreme logo: http://extreme.rs/wp-content/uploads/2014/03/Logo-Extreme-horizontalni.zip

 

Partneri