Extreme stekao Microsoft Gold Software Asset Management kompetenciju

Extreme Microsoft Gold Software Asset Management Logo

Firma Extreme od juče poseduje još jednu zlatnu Microsoft kompetenciju – Microsoft Gold Software Asset Management, čime je postala prva i, za sada, jedina firma u Srbiji koja poseduje najviši status u ovoj oblasti.

Ova kompetencija se ostvaruje na osnovu dosadašnjeg partnerstva sa kompanijom Microsoft, kvaliteta saradnje sa klijentima kao i položenih stručnih ispita iz oblasti prodaje i tehničke podrške. Suštinski, ona predstavlja garanciju kompanije Microsoft da partner kome je dodeljena ima sve potrebne preduslove da pruži podršku i pomoć pri smanjenju troškova vezanih za nabavku softvera, određivanju optimalnog broja licenci, kreiranju plana nabavke i poštovanju zadatih licencnih standarda i propisa.

Partneri