Da li mogu da koristim najnoviju ESET zaštitu na Windows 7 operativnom sistemu?

Zbog povećanog broja upita korisnika u vezi sa zaštitom Windows 7 operativnog sistema koji je van podrške proizvođača, ali se još uvek koristi u velikoj meri, kreirali smo ovaj dokument koji će vam u šest koraka objasniti šta je potrebno da uradite na Windows 7 operativnom sistemu pre instalacije najnovije ESET zaštite. Da biste zaštitili računar sa poslednjom dostupnom verzijom ESET zaštite, vaš operativni sistem mora da ispunjava sledeće uslove:

1. Da ima instaliran Servisni paket 1 (SP1). Da li je servisni paket već instaliran možete proveriti levim klikom na dugme Start, pa desnim klikom na stavku Computer/Računar, opcija Properties/Svojstva. Otvoriće se prozor sa informacijama o operativnom sistemu:

Ukoliko vaš Windows 7 ima Service Pack 1, taj podatak će biti naveden kao na primeru iznad i možete preći na stavku 3 uputstva. Ako ne vidite taj podatak, onda vaš operativni sistem nema potreban servisni paket i neophodno je da ga instalirate. U tom slučaju nastavite sa stavkom 2.

2. Servisni paket obično dolazi kroz Automatic Windows update/Automatski Windows Update, ali postoje i drugi načini za instalaciju. Više informacija možete pronaći na sledećem linku (klik na link): Instaliranje operativnog sistema Windows 7 servisni paket 1 (SP1)

3. Nakon što ste utvrdili da imate SP1 u vašem operativnom sistemu, potrebno je da se uverite da vaš Windows 7 ima i dve dodatne zakrpe koje su neophodne za funkcionisanje poslednje verzije ESET-a. Prvo proverite tip vašeg operativnog sistema, da li je 32 ili 64 bita. Tu informaciju možete naći u istom prozoru kao u stavci 1.

Zavisno od tipa vašeg operativnog sistema, preuzmite odgovarajuće zakrpe: KB4474419 – 32 ili 64 bita (kliknite na link za preuzimanje)

KB4490628 – 32 ili 64 bita (kliknite na link za preuzimanje).

4. Kada preuzmete odgovarajuće zakrpe, pokrenite ih jednu po jednu duplim klikom miša i ispratite proces instalacije. Ukoliko instalacija prijavi da već imate instaliranu odgovarajuću zakrpu, pređite na sledeću. Kada završite sa instalacijom zakrpa, restartujte računar I spremni ste za instalaciju najnovijeg ESET-a.

5. Nadogradnju ESET aplikacija možete raditi kroz grafički interfejs programa, sekcija Update/Ažuriranje, opcija Update product/Ažuriraj proizvod. Ukoliko u tom procesu naiđete na bilo kakav problem, odgovarajuće instalacije možete preuzeti i sa Interneta i instalirati ih preko postojeće zaštite. Klikom na link odaberite proizvod za koji imate licencu:

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

6. Nakon instalacije poslednje dostupne verzije ESET zaštite, restartujte računar i spremni ste za rad.

Ovaj dokument možete preuzeti i u PDF formatu.

Partneri