CorelDRAW Graphics Suite X7 – Small Business Edition

CorelDraw

Kompanija Corel je objavila CorelDRAW Graphics Suite X7 – Small Business Edition, profesionalni alat za kreiranje grafičkih rešenja namenjen malim preduzećima. Ovaj paket sadrži tri pune licence za CorelDRAW Graphics Suite X7 –  softvera za profesionalni grafički dizajn, ilustracije, prelom, uređivanje fotografija, veb-grafiku i veb dizajn.

Nabavkom ovog paketa možete ostvariti znatnu uštedu, jer je njegova cena dosta niža u odnosu na cenu nabavke tri pojedinačne licence za CorelDRAW Graphics Suite X7.

CorelDRAW Graphics Suite X7 – Small Business Edition uključuje:

CorelDRAW® X7: Za vektorsku ilustraciju i prelom stranica
Corel® PHOTO-PAINT™ X7: Profesionalna aplikacija za obradu fotografija
Corel® PowerTRACE™ X7: Program za precizno pretvaranje bitmapnih slika u vektorske
Corel® CONNECT™: Ugrađen pretraživač sadržaja
Corel® CAPTURE™ X7: Alat za snimanje ekrana (screen capture tool)
Corel® Website Creator™: Za kreiranje web stranica
PhotoZoom Pro 3: Za zadržavanje kvalitete fotografije pri njenom povećavanju
ConceptShare™: Online kolaboracijski alat

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem Savetniku za licenciranje:http://extreme.rs/savetnik-za-licenciranje/.

Partneri