Adobe Substance 3D: Posebna prava za EDU korisnike

Svi EDU korisnici Adobe Creative Cloud All Apps for Higher Education paketa ostvaruju posebno pravo za korišćenje Adobe Substance 3D alata.

Naime, Adobe Substance 3D aplikacije uključene su u Adobe Creative Cloud All Apps for Higher Education paket, za šta EDU korisnici ne moraju dodatno da plaćaju. Aplikacije su trenutno dostupne za Shared Device i Feature Restricted licence u CC All Apps planu for Higer Education. To znači da svi SDL i FRL korisnici već imaju pristup Substacne 3D aplikacijama.

Administratori za ovaj alat bi trebalo da prepakuju i izvrše deploy Substance 3D aplikacija, kako bi korisnici imali pristup računarima u deljenim učionicama.

Pristup Substance 3D aplikacijama imaju i VIP named User korisnici, kao i korisnici koji imaju Student License Pack licence.

Korisnici bi, nakon što dobiju odobrenje za pristup Substance 3D aplikacijama, trebalo da preuzmu Substance 3D Painter, Designer, Stager i Sampler putem Creative Cloud desktop aplikacije. S druge strane, IT administratori mogu da kreiraju pakete, putem Adobe Admin konzole za Adobe aplikacije i usluge, koje dalje distribuiraju krajnjim korisnicima.

Sa svim dodatnim pitanjima obratite nam se na softver@extreme.rs i odgovor možete očekivati u najkraćem mogućem roku.

Partneri