Adobe lider za elektronski potpis

Kompanija Adobe proglašena je za lidera kada je u pitanju softver za elektronski potpis u IDC-ovom nedavnom izveštaju – MarketScape: Worldwide eSignature Software reporte 2021. Radi se o prvom izveštaju velike analitičke kompanije o e-potpisima, u poslednjih nešto više od osam godina.

Adobe Sign

Ovim povodom su, iz kompanije Adobe, rekli kako im ovakva vrsta priznanja jača viziju o tome kako kompanije mogu da budu transformisane pomoću elektronskog potpisa.

Šta je IDC rekao o Adobeu?

Globalno rešenje za potpisivanje na nivou preduzeća koje može da se integriše sa velikim brojem aplikacija i koji može da se upotrebi u velikom broju različitih situacija

Adobe Sign moguće je integrisati sa drugim Adobe aplikacijama.Takođe, korisnici Microsoft aplikacija mogu da iskoriste mogućnost integracije Adobe Signa i Microsoft 365. Jedan od primera je integracija sa Microsoft Teams aplikacijom: https://blog.extreme.rs/2021/06/16/kako-da-se-koristite-microsoft-teams-procesom-odobravanja-uz-e-potpis-adobe-sign/.

Više o praktičnoj primeni Adobe Sign elektronskog potpisa pronaći ćete na: https://blog.extreme.rs/2021/04/16/adobe-sign-bezbedno-elektronsko-potpisivanje-dokumenata/.

Kao prepoznata snaga Adobe Sign aplikacije navode se:

Partneri