Politika bezbednosti informacija

Svrha sistema menadžmenta bezbednošću informacija u firmi Extreme je očuvanje svih informacija ključnih za poslovanje firme, kako bi se minimizovao rizik od materijalne štete i štete po reputaciju, ispoštovali svi zahtevi zakona i zahtevi i očekivanja klijenata i partnera.

Ovo očuvanje se vrši kroz planiranje i uspostavljanje ciljeva za bezbednost informacija koji se definišu u okviru analize rizika i sprovođenja adekvatnih mera kako bi se rizici umanjili ili eliminisali, kao i stalnu kontrolu i unapređenje uspostavljenog sistema.

Pod očuvanjem informacija posebno se podrazumeva očuvanje:

  1. poverljivosti, u pogledu kontrole i onemogućavanja pristupa informacijama osobama bez ovlašćenja
  2. integriteta, u pogledu onemogućavanju obrade i izmene informacija neovlašćenim osobama
  3. dostupnosti, u pogledu omogućavanja jednostavnog i pravovremenog pristupa informacijama ovlašćenim osobama

Pri planiranju i uspostavljanju sistema menadžmenta bezbednošću informacija, uzete su u obzir pretnje po bezbednost informacija kako iz internih, tako i iz eksternih izvora, bilo da su u pitanju informacije u elektronskoj ili pisanoj formi i bez obzira na to da li su u pitanju nenamerni propusti ili zlonamerni napadi.

Sistem menadžmenta bezbednošću firme Extreme se oslanja na zahteve standarda ISO 27001:2013, preporuke koje ovaj standard daje i najbolje prakse iz ove oblasti.

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija obuhvata sve procese i organizacione jedinice firme Extreme, kao i sve fizičke lokacije na kojima Extreme posluje.

Partneri