Eliminacija nepouzdanog dostavljanja faktura

Evidencija

Svaka se faktura se evidentira automatskim štampanjem inventarnog broja  čime se eliminiše potreba za vođenjem knjige ulaznih faktura.

Kontrola

Za svaki dokument se u bilo kom trenutku zna status obrade i kod koga je na obradi.

Dnevnik beleški

Za dokument se vezuje i spisak napomena i komentara koji zaposleni stavlja na uvid svim ostalima učesnicima procesa.

Olakšana kontrola komercijalnih uslova

Brzo i jednostavno poređenje komercijalnih uslova koji su dogovoreni sa uslovima po kojima je faktura isporučena.

Digitalni potpis

Bez izmena i dorade sistema moguće je vršiti odobravanje elektronskih, digitalno potpisanih dokumenata.

Štampanje knjige ulaznih faktura

Nema ručnog upisa podataka u knjigu ulaznih faktura za potrebe poreskih i drugih državnih organa.

Definisanje prava pristupa

Za svakog od učesnika u procesu obrade su tačno definisana prava pristupa i izmene koje može da vrši nad dokumentom.

Moja pošta

Sva dospela pošta na vaše ime se nalazi na jednom mestu u vidu skeniranog dokumenta.

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri