Informacije na jednom mestu

eKancelarija omogućava kompaniji da sve važne informacije sumira na jednom mestu, kako bi svi zaposleni u svakom trenutku mogli da se informišu, ažuriraju podatke tako da su izmene dostupne svima i da uče iz iskustva svojih kolega.

Centralna oglasna tabla

Centralna oglasna tabla je mesto na kome svi zaposleni mogu da se informišu o važnim događajima – neradnim danima, važnim datumima za firmu, najavama obuka itd.. Moguće je i prijaviti se za email obaveštenja, tako da važne informacije dobiju i oni zaposleni koji tog dana nisu posetili centralnu oglasnu tablu.

Lista kontakata

Iako svi imaju svoj sistem beleženja i čuvanja kontakata, postoje neki kontakti koji su važni za celu firmu i potrebno je da svi imaju uvid u izmene njihovih podataka – eKancelarija omogućava da se napravi lista partnera, dobavljača, kupaca ili zaposlenih koju mogu svi da vide i ažuriraju po potrebi.

Zajednički kalendar

Evidencija ulazne i izlazne dokumentacije podleže određenim zakonskim odredbama, a uz to je vrlo važno imati pregled i mogućnost lake pretrage. eKancelarija omogućava evidentiranje i pretraživanje ove dokumentacije tako što se ona skenira uz posebno prepoznavanje znakova i zatim arhivira na odgovarajuće mesto na portalu gde se kasnije može pretraživati.

Evidencija pošte

Jedan od najvećih izazova rada u timu je usklađivanje obaveza članova tima – eKancelarija omogućava jednostavan grafički pregled zajedničkog kalendara iz koga se mogu dodeljivati ili pomerati obaveze. Ovo je posebno pogodno za praćenje realizacije projekata. Budući da eKancelarija ima odličnu sinhronizaciju sa Outlook-om, ukoliko ga koristite kao email klijenta, možete direktno iz njega usklađivati, menjati i kreirati i svoj i zajednički kalendar.

Korisni linkovi

Ukoliko većina zaposlenih svakodnevno posećuje neke internet lokacije – kursne liste, portale dobavljača, relevantne izvore informacija – skup takvih linkova možete staviti na jedno mesto kako bi svima bili „na dohvat ruke“.

Korisni linkovi

Ukoliko većina zaposlenih svakodnevno posećuje neke internet lokacije – kursne liste, portale dobavljača, relevantne izvore informacija – skup takvih linkova možete staviti na jedno mesto kako bi svima bili „na dohvat ruke“.

Galerija slika

Sav multimedijalni sadržaj koji vaša firma kreira ili koristi (video, fotografije, grafikoni) može se smestiti u eKancelariju i klasifikovati prema svojim karakteristikama, tako da budu jednostavni za pronalaženje svima onima koji ih stalno koriste.

Baza znanja

Funkcionalnost koja obezbeđuje evidentiranje problema iz prakse, mogućih rešenja i odgovora na česta pitanja u cilju unapređenja svakodnevne prakse. Baza znanja organizovana je kao Wiki stranice sa opcijama za kategorizaciju, ocenu i tagovanje sadržaja uz mogućnosti pretrage i deljenja sa drugim korisnicima. Baza znanja kao nova funkcionalnost predstavlja dobar izbor za kreiranje i upravljanje komapanijskim znanjem kao i za kreiranje sadržaja namenjenog i eksternim saradnicima i klijentima.

Zajednički resursi

Svaka firma ima neki resurs koji deli čitava organizacija ili bar tim, bilo da su u pitanju kompanijska vozila, alati ili prostorije za sastanke. eKancelarija omogućava rezervaciju ovakvih resursa i pregled njihove raspoloživosti kroz poseban kalendar čime se izbegava komplikovana sinhronizacija i papirologija koja takvu sinhronizaciju prati.

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri