Radni doručak: Alat za vaše (e)poslovanje – Microsoft 365

Datum: utorak, 16. april 2019.
Vreme: 10:00 – 12:00h
Mesto: Enso restoran, Mitropolita Petra 8

najava - ispravka

Na ovom doručku imaćete priliku da se upoznate sa konceptom Microsoft 365, platformom za produktivnost, automatizaciju, kolaboraciju i upravljanje dokumentacijom koji u su u ovo doba neophodni za rast i razvoj kompanije bez obzira na sektor u kom poslujete ili veličinu vaše firme.  Pokazaćemo kako vam na putu digitalizacije i automatizacije mogu pomoći sledeći alati:

Microsoft Flow

O_ČemuUlazni računi troškova su deo nezaobilazne dokumentacije u poslovanju kompanije koju morate da evidentirate, proverite, odobrite, proknjižite i arhivirate. Skoro uvek uključuje više zaposlenih/sektora i iznad svega zahteva dosta vremena. Uz pomoć Microsoft Flow servisa, ovaj proces je moguće značajno unaprediti kroz automatizaciju elektronskog evidentiranja i odobravanja, na način da sistem preuzme kontrolu u skladu sa postojećim internih procesima. Ovaj primer se može primeniti na skoro svu ulaznu dokumentaciju.

Na demou ćemo prikazati i kako vam  Flow funkcionalnosti mogu generisati podsetnike po datumu dospeća, dodeljivati zadatke, ili čak regenerisati zahteve, potpuno automatizovano i u vremenskim intervalima koji vama odgovaraju. Ukoliko imate detaljnu evidenciju izdatih ili primljenih menica, bankarskih garancija, kredita i slično, ovo je sigurno radionica za vas!

SharePoint Online

prisusSharePoint Online vam može pomoći u upravljanju tokovima dokumentacije, ali i procesa na nivou celokupne organizacije tako da omogući dostupnost dokumenata pravim ljudima u pravo vreme, smanji mogućnost pojave grešaka i doprinese produktivnosti i efikasnosti čitavog tima.

Za pronalaženje štampane verzije dokumenta je zaposlenima potrebno oko 10 minuta, dok korišćenjem elektronskog delovodnika na SharePoint Online platformi zahteva manje od 30 sekundi. Vrlo jednostavno filtrirajte, grupišite ili sortirajte dokumentaciju, pratite verzije dokumenata i odobravajte zahteve.

Pokazaćemo kako na ovoj platformi izgleda automatsko generisanje naloga za službeni put uz mogućnost elektronskog podnošenja zahteva i odobravanja, kao i naknadno evidentiranje troškova službenog puta.

Microsoft Teams

Uz pomoć ovog alata jednostavno organizujte kolaboraciju timova, audio, video i Veb konferencije sa klijentima i saradnicama. Takođe, prikazaćemo vam na primeru i kako da  razmenite sadržaj na potpuno bezbedan način, prikupite beleške i zajednički radite koristeći Microsoft Teams.

 

Partneri