Promena cena za VMware softver

Kompanija VMware je najavila promenu cena, za svoje proizvode, od 4. avgusta 2022. godine. Ova promena je uzrokovana inflacijom, opštim tržišnim uslovima i planovima kompanije da klijentima isporuči najvišu vrednost ulažući finansije u nove zahteve kupaca. Promena cena odnosi se na VMware pretplate i SaaS ponude.

Odluka o promenama cena će od 4. avgusta uticati na sledeće proizvode:

– Uvećanje cena za ponude date u EUC valuti prebačenu u JPY valutu;

– Dodatno prilagođavanje EUC SaaS stope prebačene u AUD, EUR, GBP i CNI valutu

– Prilikom obnove ili nove kupovine, u zavisnosti od termina, učestalosti naplate i hostovanja

– Neke EUC ponude koje su u režimu End of Availability (EoA) koje uključuju Workspace ONE Express, Workspace ONE Express Plus, Workspace ONE Telecom Add-on, Horizon IBM Capacity, Horizon Cloud Starter Edition, Subscription za nadogradnju sa nižih izdanja na Workspace ONE Enterprise with Horizon Universal.

Počev od oktobra 2022. godine VMware će ukloniti ograničenje od 24 GM u vRAM korisničkom modelu za Cloud provajdere. VMware će, takođe, primeniti maksimalno do 10% povećanja cene ukoliko bude korišćeno više od 24 GB po proizvodu.

Sa svim dodatnim pitanjima obratite nam se na softver@extreme.rs i odgovor očekujte u najkraćem mogućem roku.

Partneri