Politika kvaliteta

Misija firme Extreme je da svojim klijentima pruži Softver na jednom mestu – ne samo kao mogućnost nabavke svog softvera koji im je potreban, već i kao vođenje kroz celokupan proces nabavke, od procene realnih potreba, analize sadašnjeg stanja i budućih potreba, kao i isplativosti investicije.
Kod naših klijenata uvodimo savremene informacione tehnologije sa ciljem da poboljšamo njihovo poslovanje, da im omogućimo veću produktivnost i efikasnost i jednostavniji svakodnevni rad.

Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja spaja informacione tehnologije sa realnim poslovnim potrebama klijenata – da budemo savetnik od poverenja, ne samo u kontekstu najnovijih tehnologija, već i biznis problema iz različitih oblasti (prodaja, marketing, servis, upravljanje dokumentacijom itd.) za koje rešenje postoji u primeni IT-ja.

Put ka ostvarenju naše vizije vidimo u konstantnom poboljšanju kvaliteta naših usluga, kroz praćenje IT trendova, stalno usavršavanje i osluškivanje promena u potrebama klijenata.

Kvalitet onoga što radimo merimo zadovoljstvom i poverenjem svojih korisnika koje iznova zadobijamo: stalnim osluškivanjem potreba, praćenjem trendova i novih alata, konstantnim učenjem i usavršavanjem i poboljšanjima u unutrašnjoj organizaciji.

Svoj tim pažljivo biramo i brižljivo negujemo. Svi zaposleni uče i razvijaju se zajedno sa firmom i podstiču da ostvare svoj maksimalni potencijal, u zdravom okruženju posvećenom ispunjavanju potreba klijenata u kome se prepoznaje i vrednuje njihov doprinos i rad na ispunjenju ličnih i zajedničkih ciljeva.

Na ovom putu, svakako, nismo sami. Na njemu presudnu ulogu imaju i naši partneri: dobavljači i proizvođači softvera, sa kojima ostvarujemo strateške partnerske odnose i zajednički radimo na ostvarenju ciljeva, trudeći se da i sami budemo klijenti kakve želimo: lojalni i spremni na nove ideje.

Kao svoje saputnike vidimo i sve ostale učesnike na tržištu: državu i konkurenciju, koji svojim delovanjem određuju i naš pravac delovanja postavljajući pred nas standarde, zahteve i izazove koji nas podstiču da se usavršavamo.

Alan Albulj
Beograd, januar 2020.

Partneri