Prezentacija: e Kancelarija – efikasno kancelarijsko poslovanje

e Kancelarija

Termin: 5. novembar 2015.
Lokacija: Extreme d.o.o., Đorđa Vajferta 74
Vreme: 14:00h-16:00h

e Kancelarija je softverski alat koji Vam pomaže da automatizujete svakodnevne poslovne procese i da poslovne ktivnosti u Vašoj firmi obavljate lakše i brže uz uštedu vremena i smanjenje troškova.

Da li imate poteškoća pri praćenju i radu sa tenderima i tenderskom dokumentacijom?
Kako se kod vas u firmi sprovode procesi odobravanja dokumentacije, evidencija putnih naloga i odsustva zaposlenih?
Koliko vremena trošite na zavođenje dokumenata i njihovo pretraživanje?
Da li ste upoznati da je korišćenjem elektronskog delovodnika vreme evidentiranja, klasifikacije i pretrage poslovne dokumentacije moguće realizovati za svega par minuta?

Pokazaćemo vam kako ovaj alat pomaže pri pravilnom evidentiranju tendera i praćenju tenderske dokumentacije, vođenju elektronskog delovodnika, radu sa menicama, deljenju resursa firme, zajedničkom kalendaru i svemu onom što čini da kancelarijsko poslovanje bude efikasnije.
eKancelarija je integrisana sa Office 365 tehnologijom, pa je u ovoj najnovijoj verziji dodatno unapređena i novim funkcionalnostima kao što je generisanje Word dokumenata za evidentiranje odsustva i putnih naloga koja mogu da se odštampaju, overe i predaju zaposlenom. Takođe, u ovoj verziji omogućena je evidencija i adresiranje pošte, što znatno olakšava i ubrzava proces slanja faktura i ostale poslovne dokumentacije.

Više o funkcionalnostima e Kancelarije možete saznati na: http://extreme.rs/ekancelarija/, dok se za prisustvo možete prijaviti putem sledećeg formulara:

[wufoo username=”extremedoo” formhash=”s1psqek5178mgx7″ autoresize=”true” height=”520″ header=”show” ssl=”true”]

 

Partneri